Forsiden/Utviklingssentre/Akershus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

USHTAkershus2_709x192.png

Besøksadresse:

2. etg på Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog

Facebook: https://www.facebook.com/USHTAkershus/
Nettside: USHT Akershus
Blogg: https://ushtakerhus.wordpress.com/
E-postadresse: ushtakershus@lorenskog.kommune.no
Kontaktperson: Kari Annette Os, kao@lorenskog.kommune.no

 

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Lørenskog kommune er tildelt status som vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Prosjekter gjennomført i det tidligere Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) Bærum er overført til prosjektoversikten for det nye senteret.

Utviklingssenterets spesielle satsingsområder:

  • implementering av Kunnskapsbasert praksis som en arbeidsform i sykehjem
  • utvikling av sykehjemmet som en læringsarena for elever, lærlinger og studenter
  • arbeide strategisk i forhold til ernæringsproblematikk
  • utvikle tiltak for å styrke legetjenesten i sykehjemmet.