Forsiden/Utviklingssentre/Buskerud/Aktiviteter Buskerud

Pågår

Nettverk for Demenskoordinatorer og demenskontakter

Nettverk for demenskoordinatorer og demenskontakter i Buskerud.

Læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet

Læringsnettverk som verktøy for implementering av tiltakspakker og forbedringsarbeid i Pasientsikkerhetsporgrammet.

Velferdsteknologiens ABC

Grunnleggende kompetanse i Velferdsteknologi

Nettverk for Kommunekontakter

Nettverk for kontakter i kommunene tilknyttet USHT-Buskerud

Nettverk for Vernepleiere

Nettverk for vernepleierkontakter innen tilrettelagte tjenester i Buskerud.

Nettverk for digitalisering og velferdsteknologi

Nettverk for digitale agenter og andre ressurspersoner innenfor området digitalisering og velferdsteknologi.

proACT-instruktørkurs og oppfølging av proACT-instruktører i Drammensområdet

proACT – tidlig identifisering av akutt sykdom.

Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere

Vurderingskompetansekurs gir økt kunnskap og ferdigheter i beskrivelse av observasjoner og grunnleggende behov, dokumentering og oppfølging av tiltak til den eldre pasienten i primærhelsetjenesten. 

Avsluttet

Ingen