Forsiden/Utviklingssentre/Oslo/Aktiviteter Oslo

Våre prosjekter:

Pågår

Demensvennlige fysiske omgivelser

På dette kurset får du økt kunnskap og forståelse om hvorfor og hvordan demensvennlige fysiske omgivelser kan bidra til mestring, velvære, aktivitet og livskvalitet for personer med kognitiv svikt, med demens i en praktisk hverdag.

Fordypningskurs i «Å leve med demens i hverdagen» og «Miljøbehandling/tillitsskapende tiltak»
Fordypningskurs i Miljøbehandling/tillitsskapende tiltak

Muliggjøre kompetanseheving om utvalgte ikke-medikamentelle miljøbehandlingsmetoder på fordypningsnivå, og gi mulighet til å kunne få studiepoeng dersom man avlegger eksamen.

Fordypningskurs i «Å leve med demens i hverdagen»

Muliggjøre kompetanseheving om demens på fordypningsnivå (mens Demensomsorgens ABC er Oslo kommunes tilbud på basisnivå), og gi mulighet til å kunne få studiepoeng dersom man avlegger eksamen.

Møte Med Minner – kurs om museumstilbud for personer med demens

Lære om hvordan vi kan forberede og bruke museumsbesøk som del av personsentrert demensomsorg. 

ABC-opplæringer i Oslo

Demensomsorgens ABC- for ansatte på langtidshjem, helsehus og i bydeler. ABC Psykiske sykdommer i eldre år- for ansatte på langtidshjem, helsehus og i bydeler. ABC musikkbasert miljøbehandling -for ansatte på langtidshjem. Mitt livs ABC.

«Takk, bare bra…» (Tbb)

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for eldre mennesker over 60 år. På kurset lærer de eldre ulike kognitive metoder for hjelp til selvhjelp.  

Læringsnettverk som omfatter flere innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet

USHT Oslo arrangerer nå læringsnettverk hvor forbedringsteamene selv kan velge hvilke innsatsområder de vil jobbe med.

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune

Fremtidens helse og omsorgstjenester skal være helhetlige, koordinerte og de skal henge sammen! Dette er en viktig visjon som overordnede helsemyndigheter har for morgendagens helsetjenester og det er en viktig visjon for oss som jobber i læringsnettverket for Gode pasientforløp. Vi vil forbedre samhandlingen på tvers av tjeneste for å skape gode og trygge pasientreiser. Vi ønsker å styrke pasientens stemme, derfor er «Hva er viktig for deg» vårt mantra. Pasientopplevd kvalitet og individtilpassede tjenester skal være vårt viktigste innfallsvinkel! Vi skal utforme sammenhengende og sømløse tjenester i samarbeid med pasientene.

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle