Forsiden/Aktiviteter

Aktiviteter

Her finner dere aktiviteter som gjennomføres i sentrene som ikke er prosjekter, men som går over lengre tid og/eller gjentas med jevnte mellomrom, som for eksempel opplæringstilbud og læringsnettverk med mer.

Møte Med Minner – kurs om museumstilbud for personer med demens

Lære om hvordan vi kan forberede og bruke museumsbesøk som del av personsentrert demensomsorg. 

Oslo Pågående AnnetF

Mitt livs ABC

Mitt livs ABC er en opplæring som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.

Vestfold Pågående AnnetF

Demensomsorgens ABC

Demensomsorgens ABC gir faktakunnskap om demens og hvordan man møter personer med demens og deres pårørende.     

Vestfold Pågående AnnetF

Psykiske sykdommer i eldre år

ABC Psykiske lidelser i eldre år er en del av Eldreomsorgens ABC, men kan også tas som en fordypning til Demensomsorgens ABC.

Vestfold Pågående AnnetF

Musikkbasert miljøbehandling

Opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Vestfold Pågående AnnetF
Bilde av en ung og en gammel hand

Læringsnettverk, ledelse i pasient- og brukersikkerhet

USHT har i perioden 2015 til 2018 planlagt og igangsatt 3 læringsnettverk i ledelse i pasient- og brukersikkerhetsarbeid. Tredje runde avsluttes 15. mars 2018. 

Østfold Pågående AnnetF
proact[1]

USHT fakultet for ProACT i Østfold

ProACT er en systematisk metode som skal sikre pasientsikkerhet hos den akutt kritisk syke pasienten. Helsepersonell får inngående kunnskap om det å forebygge, overvåke, kommunisere, dokumentere og iverksette konkrete tiltak.

Østfold Pågående AnnetF
abc opplæring

ABC-kompetansetiltak (seminarer og studiegrupper) i Østfold-kommunenes helse- og omsorgstjenester

Alle kommuner som har søkt tilskudd for ABC-aktiviteter, er invitert til samlinger og oppstart av studiegrupper.

Østfold Pågående AnnetF
abc opplæring

ABC-opplæringer i Oslo

Demensomsorgens ABC- for ansatte på langtidshjem, helsehus og i bydeler. ABC Psykiske sykdommer i eldre år- for ansatte på langtidshjem, helsehus og i bydeler. ABC musikkbasert miljøbehandling -for ansatte på langtidshjem. Mitt livs ABC.

Oslo Pågående AnnetF
Skjermbilde 2018-05-08 kl

«Takk, bare bra…» (Tbb)

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon som er spesielt utviklet for eldre mennesker over 60 år. På kurset lærer de eldre ulike kognitive metoder for hjelp til selvhjelp.  

Oslo Pågående AnnetF
mittlivsabc

Mitt livs ABC

Mitt livs ABC kan benyttes til kompetanseutvikling hos alle yrkesgrupper som yter tjenester til personer med utviklingshemming. 

Nordland Pågående AnnetF
vtekabc

Velferdsteknologiens abc

USHT Nordland vil bistå kommunene i Nordland i å arrangere oppstartssamling knyttet til Velferdsteknologiens ABC  - et opplæringsprogram for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Nordland Pågående AnnetF
abcopplæring

Spreiing av ABC-opplæring i Sogn og Fjordane

USHT Sogn og Fjordane har sidan 2009, i regi av Nasjonal Kompetanseteneste for Aldring og helse, drive ABC-opplæring i dei 26 kommunane i fylket. Det er inngått underleverandør-avtale i høve Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, Mitt livs ABC og ABC Musikkbasert miljøbehandling. 

Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
853926638

Nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga

Nettverket er ein arena for læring og erfaringsdeling, og legg til rette for å heve kompetanse og utvikle miljøbehandling i kommunane i Sogn og Fjordane. 

Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
840607602

Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverket er for tilsette i kommunar og helseføretak. Deltakarane har fått ein felles møteplass med fokus på fag, pasienttryggleik og samhandling.

Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
510410894

Masterverksted

Masterverksted for masterstudenter som vil studere problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masterstudie. USHT har rolle som tilrettelegger og resurss både med faglige innspill, oppfølging samt nettverksbygging. Ca 5 samlinger i året.

Rogaland Pågående ForskningF
abcopplæring

ABC-satsningen i Oppland fylke

USHT Oppland har fra og med høsten 2015 gjennomført opplæring av gjennomsnittlig to til tre forskjellige ABC-modeller i året. Tilbudet er gitt til ansatte innenfor helse- og omsorgstjenester i hele  Oppland fylke.  

Oppland Pågående AnnetF
828456866

Empirisk bachelor for sykepleiestudenter

At bacheloroppgavene blir mer relevante og nyttiggjort opp mot praksisfeltet. 

Møre og Romsdal Pågående AnnetF
vtekabc

Velferdsteknologiens ABC, læringsnettverk med 33 (av 36) kommuner

USHT leder gjennomføring av læringsnettverk i Velferdsteknologiens ABC (KS) der 33 kommuner i fylket deltar. Satsingen ses i sammenheng med oppstart av tre prosjekter som er knyttet til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 

Møre og Romsdal Pågående AnnetF
ThinkstockPhotos-832101658

Fagnettverk for Velfersteknologi i Møre og Romsdal

Fagnettverket skal ha som oppgave å holde en oversikt over ulike aktiviteter og satsinger knyttet til velfersteknologi som foregår i fylket og være en pådriver for at det skapes et godt samarbeidsmiljø mellom ulike aktører. Nettverket skal også bidra til at ny kunnskap og sentrale føringer spres i fylket.

Møre og Romsdal Pågående AnnetF