Forsiden/Utviklingssentre/Aust-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

aust agder fellesbilde_700x347.png

Bak fra venstre: Hannelore Karlsen, Natalia Hepnerova, Kathrine Melby Holmerud, Berit Westbye, Birgitte Nærdal og Tanja Fredensborg. Foran fra venstre: Kristin Sigmond, Pia Sætra, Merethe Andreassen Land og Åshild Berg Kaldestad

Besøksadresse:

Berge gård senter
Tønnevoldsgate 19
48877 Grimstad

Hjemmeside: Besøk oss her
Facebook: Følg oss her!
Kontaktperson:

Åshild Berg Kaldestad,
ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

Grimstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Utviklingssenteret i Aust-Agder er en del av FoU-avdelingen i Helse- og velferd i Grimstad kommune. FoU-avdelingen arbeider med kompetanseheving og utviklingsprosjekter på mange områder.

Viktige satsningsområder er:

 • Demens
 • Lindrende behandling og omsorg
 • Aktiv mestring
 • Etikk
 • Gode pasientforløp
 • eHelse

Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeid.
Satsingsområdet Aktiv mestring innebærer fokus på forebygging, frivillighet, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Informasjon om ansatte

Navn Tittel/yrkestittel Kontaktinformasjon Stikkord
Åshild Berg Kaldestad Konstituert leder og rådgiver / Sykepleier

Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no
Tlf: 908 52 330

 
Berit Westbye Spesial-ergoterapeut og rådgiver / Ergoterapeut med master i helse-fremmende arbeid   

Berit.westbye@grimstad.kommune.no
Tlf: 91881070

Helsefremmende hjemmebesøk, Velferdsteknologi, fagnettverk

Birgitte Nærdal Demenskoordinator / Sykepleier

Birgitte.naerdal@grimstad.kommune.no

Demens, fagnettverk 
Merethe Andreassen Land Fagutvikler / Sykepleier Merethe.a.land@grimstad.kommune.no ABC-opplæring, Gode pasientforløp
Pia Sætra Kreftkoordinator / Sykepleier med master i kreft-sykepleie Pia.saetra@grimstad.kommune.no Kreft, lindring, fagnettverk
Kathrine Melby Holmerud Prosjektleder Agder Living Lab / Sykepleier med master i helse-pedagogikk Kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no Velferdsteknologi
Hannelore Karlsen Leder saksbehandler-forum / Sykepleier med master i Helseledelse Hannelore.karlsen@tvedestrand.kommune.no Saksbehandling, fagnettverk 

 

Nettverk og fagarrangementer

 • Fagnettverk demensomsorg
 • Fagnettverk lindrende omsorg
 • Fagnettverk Aktiv mestring
 • Fagnettverk saksbehandlere
 • Fagdag lindring
 • Fagdag demens
 • Fagdag Aktiv mestring
 • Velferdsteknologiens ABC

Samarbeidspartnere

USHT Vest-Agder, Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, SSHF og KS.