Forsiden/Utviklingssentre/Aust-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Besøksadresse:

Berge gård senter
Tønnevoldsgate 19
48877 Grimstad

Hjemmeside: Besøk oss her
Kontaktperson:

Inger Johanne Bolstad,
inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no

Åshild Berg Kaldestad,
ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Grimstad kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder.

Utviklingssenteret i Aust-Agder er en del av FoU-avdelingen i Helse- og sosial i Grimstad kommune. Satsningsområder er:

  • demens
  • lindrende omsorg
  • aktiv omsorg
  • etikk

Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeidet.
Satsingsområdet Aktiv mestring innebærer fokus på forebygging, frivillighet, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.