Forsiden/Utviklingssentre/Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud

Ansatte USHT Buskerud

Postadresse: Postboks 7500
3008 Drammen
Telefon: 415 88 170
E-post: ushtbu@drmk.no
Nettside: https://www.drammen.kommune.no/usht
Facebook: https://www.facebook.com/USHTBuskerud/
Kontaktperson: Lisbeth Bakken, Lisbeth.Bakken@drmk.no


Drammen kommune er tildelt status som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud. Utviklingssenteret i Buskerud fylke er geografisk lokalisert til Drammen Skap gode dager, som er en felles utviklingsenhet for programområdene helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kommune.

Viktigste satsningsområder:

  • Velferdsteknologi: trygghets- og mestringsteknologi i fokus. Mobile alarmer, GPS, e-lås, medisin støtte, digitalt tilsyn, nye varslingsanlegg og logistikkløsninger kan implementeres i alle kommuner.
  • USHT skal bidra med kompetanseheving (ABC) og spredning, veiledning i endringsprosesser og i etisk/juridiske tema.
  • Demensplan 2020: tjenesteutvikling og brukerinvolvering i fokus. Retningslinjer for utredning, verktøy for brukerinvolvering og forenklet utgave av veiviseren kommer i vår.
  • USHT skal bidra til overstående,  kompetanseheving (demensomsorgens ABC) og spredning.
  • Pasientsikkerhets-programmet: fokus på forbedringsmetodikk (kvalitetsutvikling) og nye innsatsområder.
  • USHT skal være pådriver for kunnskapsbasert praksis og systematisk forbedrings/endringsarbeid.
  • Ha andre fokus og satsningsområder i tråd med kommunenes behov.