Forsiden/Utviklingssentre/Buskerud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud

USHT Buskerud.jpg

Postadresse: Postboks 7500
3008 Drammen
Telefon: 415 88 170
E-post: ushtbu@drmk.no
Nettside: https://www.drammen.kommune.no/usht
Facebook: https://www.facebook.com/USHTBuskerud/
Kontaktperson: Lisbeth Bakken, Lisbeth.Bakken@drmk.no

Om Oss

Utviklingssenteret i Buskerud fylke er en del av Utviklingsenheten Skap gode dager - en felles utviklingsenhet for programområdene helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kommune. Vi er pådrivere for å implementere nasjonale, regionale og lokale strategier i våre tjenestetilbud.

Vi er en læringsarena som kombinerer praksisrettet kompetanseutvikling ute i tjenestene med faglige aktiviteter ved vårt utviklingssenter. Utviklingssenteret rekrutterer kontinuerlig medarbeidere med ulik faglig bakgrunn for å opprettholde en dynamisk og lærende virksomhet.

Satsningsområder

Med utgangspunkt i sentrale føringer og registrerte lokale behov utvikles tiltak innen følgende fokusområder for perioden 2018 og 2019. Fag- og gjennomføringskoordinator vurderer sammen med sitt lokale nettverk behov for tilpasning av tiltaksplanen og utarbeider egne aktivitetsplaner. Meningen er at den enkelte kommune også kan velge å delta i enkeltstående tiltak som beskrives i tiltaksplanen, uavhengig av geografisk område.

Se vår handlingsplan for utfyllende punkter.

 1. Bygge bro mellom forskning, innovasjon og praksis gjennom samarbeid med akademiske miljø
 2. Være pådriver for kvalitetsforbedring, kunnskapsheving og tjenesteutvikling innen:
  2.1 Digitalisering og velferdsteknologi
  2.2 Demensomsorg
  2.3 Pasientsikkerhet
  2.4 Hverdagsmestring som tankesett og hverdagsrehabilitering som metode
  2.5 Lindrende behandling, pleie og omsorg
  2.6 Tjenester til mennesker med utviklingshemming
  2.7 Psykisk helse og rus
  2.8 Livskvalitet
  2.9 Samarbeide med kommunene i fylket og drifte nettverk av kontaktpersoner
  2.10 Være pådriver for lederutvikling

Ansatte i USHT Buskerud

Nedenfor er et utvalg kontaktpersoner. Fag- og gjennomføringskoordinatorene har ansvar for sitt regionale område. Komplett liste over ansatte tilknyttet USHT Buskerud.

Utviklingsleder:

 • Lisbeth Bakken:  Sykepleier med master i ledelse, tlf. 958 51 521.

Fag- og gjennomføringsansvarlig:

 • Arild Stegen: Sykepleier med videreutdanning innen veiledning og ledelse, telefon 476 12 466.

Fag- og gjennomføringskoordinatorer:

 • Line Ek Andreassen: sykepleier med master i klinisk helsearbeid, geriatri.
  Drammensområdet - telefon 916 19 572
 • Nadine Mielke: Fysioterapeut med videreutdanning i folkehelsearbeid.
  Kongsbergområdet - telefon 959 62 280
 • Borghild Caroline Ulshagen: Sykepleier med videreutdanning innen ledelse, coaching, kunnskapsbasert praksis, folkehelse og samfunnsplanlegging.
  Hallingdalområdet - telefon 992 87 898
 • May Brith Korgerud: Sykepleier med master i pedagogikk.
  Ringeriksområdet - telefon 990 46 688

Nettverk og aktiviteter 2018 

 • Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere
 • proACT-instruktørkurs og oppfølging av proACT-instruktører i Drammensområdet
 • Nettverk for Digitalisering og Velferdsteknologi
 • Vernepleierkontaktnettverk
 • Kommunekontaktnettverk
 • Velferdsteknologiens ABC
 • Læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Nettverk for Demenskoordinatorer og demenskontakter
 • Mitt livs ABC

Våre samarbeidspartnere

 • Høgskolen i Sørøst-Norge /Senter for Omsorgsforskning Sør
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Andre forsknings- og kompetansemiljø
 • Næringslivet
 • Brukerorganisasjoner
 • Ulike fagforeninger