Sted: Bygg 8 på Aker sykehus, Oslo tid: 09.00-15.00

Målgruppe For alle yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Ledere og andre medarbeidere med pasientrettede oppgaver For påmelding: direkte til Aldring og helse sin nettside abc@aldringoghelse.no eller ta kontakt med Turid Hauge tlf. 99326643 for mer informasjon e-post: turid.hauge@sye.oslo.kommune.no

Påmeldingsfrist: 28.03.2019