Forsiden/Prosjekter/Andre diagnoser/Diabetes

Diabetes

illustrasjon av Faglig retningslinje for diabetes

Fagprosedyre for behandling av diabetes på alders- og sykehjem

Utarbeide en klinisk fagprosedyre slik at eldre med diabetes får en god behandling og oppfølging.

Periode: 2011-2013|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Gruppearbeid

Økt kompetanse om diabetes - et undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg med 7 tema innenfor diabetes er utarbeidet etter innspill fra en tverrfaglig referansegruppe.

Periode: 2007-2008|    Nordland Avsluttet AnnetF