Forsiden/Utviklingssentre/Finnmark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Finnmark

Nordlys Finnmark 

Besøksadresse: Wesselborgen sykehjem, Kontorfløyen, 
Pasvikveien 62, 9900 Kirkenes
Postadresse: Sør-Varanger kommune, USHT Finnmark, P.b. 406, 9916 Kirkenes
Hjemmeside: Under utvikling
Kontaktperson: Helge Båtstad, heba@svk.no, mobil 91519377

l

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. I Norges nordligste og østligste fylke – Finnmark, har Sør-Varanger kommune blitt tildelt vertskommunerollen. Fylket er det største i areal i Norge, men samtidig det minste i folketall, per 1.1.2017 er det 76 149 innbyggere. Finnmark med sine 19 kommuner grenser til Troms i vest, Lappland i Finland i sør, Barentshavet i nord og til Murmansk oblast i Russland i øst.

I Finnmark finnes kulturer fra hele verden, men majoriteten er av norsk, samisk, kvensk og finsk opprinnelse.

Utviklingssenteret i Finnmark har følgende hovedsatsingsområder:

  • Mat og ernæring
  • Aktivitet og fellesskap
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene
  • Nettverks-bygging
  • Demensomsorg
  • Velferdsteknologi
  • Habilitering og rehabilitering

Videreutvikling av kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, brukermedvirkning og etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeidet

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark

Besøksadresse: Sentrumsbygget
Fitnodatgeaidnu
9730 Karasjok
Hjemmeside: Karasjok helsesenter
Kontaktperson: Kristine Gaup Grønmo, kristineg@karasjok.kommune.no 

 

Et utviklingssenter for den samiske befolkning ble etablert som prosjekt i 2010. Prosjektperioden er 3 år og avsluttes i 2013 med påfølgende ekstern evaluering.

Ett av tiltakene i 2011 er at 8 kommuner i det samiske språkforvaltningsområdet skal jobbe med å etablere gode tilrettelagte tjenester innenfor sitt hvert sitt temaområde. Det er valgt 8 temaområder: Terminalpleie, Smertelindring, Tradisjonell samisk behandling, Slektsforhold, Reminisensarbeid, Forståelse av sykdom og helse, Kost og ernæring / underernæring, Tillitskapende arbeid.