Forsiden/Prosjekter/Forebygging

Forebygging

Forebygging betyr 1) hygienearbeid og begrensing av smittekilder og sykdom 2) forhindring av sosiale problemer.  

Forebyggende arbeid deles i tre typer :

  • primærforebygging: å forhindre at problemer oppstår. Tiltak settes inn før problemene oppstår.
  • sekundærforebygging:tiltak som skal hindre at problemer varer ved eller videreutvikles
  • tertiærforebygging.tiltak rettet mot identifiserte, ofte tungt belastede målgrupper. Innsatsen går ut på å motvirke en forverring av problemene, og grenser derfor opp mot det vi legger i behandling og rehabilitering
Tips en venn Skriv ut