Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling/Forflytning

Forflytning

Rød rose

"Befal" - opplæring i beskyttelsesteknikker

Opplæring i Durewallmetoden for å styrke brukers rettigheter og for å ivareta ansattes sikkerhet og helse.

Periode: 2010-2011|    Akershus Avsluttet AnnetF
Kurs i forflytningsteknikk i Bydel Bjerke, Oslo

Hvordan jobbe smart for å beholde helsa?

UHT i Oslo har utviklet et kurs i forflytningsteknikk spesielt rettet mot hjemmesykepleien for å redusere belastningsskader blant de ansatte og dermed senke sykefraværet.

Periode: 2010-2012|    Oslo Avsluttet AnnetF
Demonstrasjon av forflytningsteknikk

"Jobb smart" - forflytningsprosjekt

Et pilotprosjekt på to tjenestesteder: Bolig med service og brukere i hjemmesykepleien.

Periode: 2010-2011|    Akershus Avsluttet AnnetF