• pianofingre

  Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling

  Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

 • Bilde av en dataskjerm, nettbrett og mobil

  Nytt design og funksjonalitet på nettsiden

  Utviklingssenter.no er nå relansert med nytt responsivt design og bedre funksjonalitet. Det blir lettere å oppdatere seg på alle flater, inkludert nettbrett og mobil.

 • pulse-818378_1920

  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Satsingen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av satsingen ”Undervisningssykehjem” som startet i 1999.

Vil du starte et prosjekt?

Her finner du gode råd om å starte et prosjekt, erfaringer, verktøy for prosjektarbeid og informasjon om finansiering.

Start et prosjekt!

Idébanken

Idébanken inneholder ideer til aktiviteter, verktøy og opplæringsmateriell for å lykkes med aktiv omsorg. Har du realisert en idé eller gjennomført en aktivitet andre kan få nytte av, send den gjerne inn til idébanken.

...eller Legg inn din idé ›

Idé fra St.Hansåsen sykehjem, Porsgrunn:

Natursti

"Natursti med oppgaver og svar for å benytte seg av nærmiljøet "

Idé fra St.Hansåsen sykehjem, Porsgrunn:

Potetdyrking i bøtte

"Vi satte en potet i bøtta på verandaen, fulgte med på veksten og fylte på jord etter behov. Det ble arrangert en gjettekonkurranse om antall poteter før potetene ble tatt opp. Den som kom nærmest fikk premie. "

Idé fra Ørland sykehjem:

Bowling

"Kaste ned kjegler med en ball og kanskje få en strike. Spennende å se hvem som vinner. "

Siste aktuelle saker

16. januar 2017

Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongress

Aldring og helse inviterer til Geriatri-kongressen 24.-25. april 2017 i Gamle Logen, Oslo.

12. januar 2017

Kompetansebroen; en ny nettside rettet mot helsearbeidere

Ønsker du å vite mer om hvordan helsearbeidere i andre bydeler jobber? Eller hvilke etterutdanninger som er tilgjengelige?

21. desember 2016

Aktivitetsvenn – moderne frivillighet skaper en aktiv hverdag for personer med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn i over 115 kommuner. Aktivitetsvenn har som mål å gi mennesker med demens en aktiv hverdag med gode opplevelser sammen med frivillige.