Forsiden/Prosjekter/Demens/Utfordrende atferd
Sykehjemspasient i rullestor

Forsterket demensomsorg – en distriktsmodell

Bygge opp en kompetent, tverrfaglig gruppe i Hallingdalskommunene for å styrke kvaliteten på tilbudet til personer med demens og adferds- og psykiatriske tilleggssymptomer.

Om prosjektet

Prosjektleder: Liv Helene Jensen

Status: Avsluttet

Periode: 2011-2014

Målet er at personallet utvikler kompetansen slik at de har både innsikt og forståelse for utfordrende adferd hos personer med demens og kan tilrettelegge for miljøterapeutiske tiltak ut fra dette.

Gjennomføring

Studien søker å vurdere kravene til kompetanse og samarbeid på tvers av kommunegrenser gjennom deltakende aksjonsforskning. Dette innebærer at prosjektet organiseres med tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av alle samarbeidspartene. Problemstillinger, datagenerering og analyser av tiltakene utformes underveis og gjøres i fellesskap.

 

Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag er forskningsansvarlig for gjennomføring av studien.

Resultatene av studien publiseres som forskningsartikler.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud samarbeider med:

  • 6 Hallingdalskommunane
  • Avdeling for psykisk helse i Ål kommune
  • Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag
  • Alderspsykiatrisk avdeling, Vardeåsen ved Oslo universitetssykehus
  • Hallingforsk
Tips en venn Skriv ut