Forsiden/Utviklingssentre/Hedmark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark

USHT Hedmark ansatte_cropped.jpg

Fra venstre: Marit Toverud, Reidun Hov, Helene Ottosson, Bente Ødegård Kjøs, Inger Marie Raabel, Gunhild Smedås og Heidi Røste. Stine Hellebergshaugen og Irene Mari Røen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Besøksadresse: Mørbo
Finsalveien 3
2322 Ridabu
Hjemmeside: Utviklingssenter i Hedmark
Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson:

Heidi Røste, leder
Mobil 99 64 60 83
heidi.roste@hamar.kommune.no

Om oss:

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Hamar er vertskommune for utviklingssenteret i Hedmark. Utviklingssenteret holder til på Mørbo - et eget hus i tilknytning til Finsalsenteret. For mer informasjon se vår hjemmeside.

Nasjonale satsingsområder for 2018 er:

 • Demensplan 2020
 • Innovasjon og velferdsteknologi
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Disse kan du kontakte vedrørende de ulike satsningsområdene:

Navn Kontaktinformasjon Spør meg om
Heidi Røste heidi.roste@hamar.kommune.no Rehabilitering og velferdsteknologi
Bente Ødegård Kjøs bente.kjos@hamar.kommune.no Pasientsikkerhet/kvalitetsarbeid/
tjenesteutvikling/forskning/innovasjon
Stine Hellebergshaugen stine.hellebergshaugen@hamar.kommune.no Forebyggende helsearbeid
Inger Marie Raabel inger.marie.raabel@hamar.kommune.no Demensomsorg/alderspsykiatri
Reidun Hov reidun.hov@hamar.kommune.no Pårørendearbeid/lindrende omosrg/forskning/utviklingshemming
Marit Toverud marit.toverud@hamar.kommune.no Helserett/etikk/ernæring/
forbedringsarbeid
Gunhild Smedås gunhild.smedas@hamar.kommune.no IT/markedsføring/administrativt
Helene Ottosson helene.ottosson@hamar.kommune.no Frivillige/pårørende
Irene Mari Røen irene.mari.roen@sykehuset-innlandet.no Demensomsorg/forskning


Nettverk og fagarrangementer første halvår 2018:

5. januar - pårørendetreff for pårørende og helsepersonell i Hamar kommune (Parkgården) 
16. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)
17. januar - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)
24. januar - opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Elverum (Terningen Arena) 
1. februar - nettverkskonferanse "Helse og omsorgstjenesten i dag og i morgen – med pasient og pårørende i sentrum" på Elverum (Terningen Arena)
28. februar - fagdag "forebygging og behandling av underernæring" på Elverum (Terningen Arena)
29. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Kongsvinger (Høgskolesenteret)
30. mai - læringsnettverk "forebygging og behandling av underernæring" på Hamar (Scandic Olrud)

Samarbeidspartnere:

 • Alderspsykiatrisk forskningssenter, SIHF
 • Aldring og Helse - nasjonal kompetansetjeneste
 • Frivilligsentralen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Hjemmetjenester og sykehjem i alle kommunene i Hedmark
 • Høgskolen i Innlandet
 • Karlstads Universitet
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling, helseregion øst.
 • Kreftforeningen nasjonalt og distrikt Innlandet
 • KS, Hedmark og Oppland
 • Lovisenberg Diakonale sykehus Hospice Sangen
 • Nasjonalforeningen for folkehelse Hedmark
 • NTNU i Gjøvik
 • OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Palliativt team, Sykehuset Innlandet
 • Røde Kors Hamar
 • Senter for omsorgsforskning, Østlandet, NTNU i Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet

 

Mørb og snorklipping
Bilde 1: Utviklings- og kompetansehuset Mørbo, bilde 2: Åpning og snorklipping ved ordfører Morten Aspeli (Foto: Hamar kommune)