Forsiden/Prosjekter/Demens/Demensteam
Kommunalsjef Kristin Braseth overrekker skuespillerene blomster

Helhetlig demensomsorg

En film med mål om å vise hvordan helhetlig demensomsorg kan fungere i praksis.

Om prosjektet

Prosjektleder: Une Hallem

Status: Avsluttet

Periode: 2011

I filmen følger vi ekteparet Anna og Sverre i tiden fra Anna blir syk og får diagnosen Alzheimer, til hun får opphold på institusjon. Vi ønsker å belyse på hvilken måte kommunens tilbud og tiltak påvirker denne perioden. Anna og Sverre finnes i mange kommuner og vi håper denne filmen kan være til hjelp og inspirasjon for andre kommuner i utviklingen og arbeidet mot en styrket demensomsorg.

Filmprosjektet tar for seg satsningsområder i Demensplan 2015, med hovedvekt på:

1. Diagnostikk og utredning

2. Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens

3. Dagtilbud og avlastningsordninger

Målgruppe

Filmens målgruppe er ansatte og beslutningstakere i kommunale pleie- og omsorgstjenester samt pårørende, politikere, fastleger og ansatte i spesialisthelsetjenesten. Filmen er også ment å kunne brukes i utdanningsinstitusjonene.

Ønsker du et gratis eksemplar av filmen?

Ta kontakt med utviklingskoordinator Une Hallem

Tlf.413 26 724

 E-post: unly@verdal.kommune.no

Bakgrunn

Filmprosjektet tar for seg satsningsområder i Demensplan 2015, en helhetlig plan for en styrket demensomsorg i alle landets kommuner. Tiltakene i de ulike satsningsområdene har som mål å skape en helhetlig tiltakskjede som favner behov fra sykdomsdebut til pleiebehovet er fullstendig.

Demenssykdommene handler om enkeltmenneskers skjebne, så vel som familiers og pårørendes opplevelser og erfaringer. God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og iverksette individuelt tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomsutvikling.

Tiltak og gjennomføring

For å skape en film som illustrerer helhetlig demensomsorg har vi intervjuet personell fra Verdal og Overhalla kommune, rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, pårørende og fastlege. Vi har også filmet fra dagtilbud, pårørendeskole, hjemmebesøk, legekonsultasjon og institusjon. Anna og Sverre spilles av Arvid Hagen og Maren Storhaug, amatørskuespillere fra Hagergrynkompaniet.

Filmen ble vist offentlig for første gang 27.september 2011 på Omsorgskonferansen 2011 i Nord-Trøndelag.

Finansiering

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune, Overhalla kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Samarbeidspartnere

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag, Verdal kommune, Overhalla kommune og Verdal Video Verksted.

Tips en venn Skriv ut