Forsiden/Utviklingssentre/Helse Fonna

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene

Haugesund.jpg

Besøksadresse: Haugesund, Diktervegen 29
Telefon:  52 74 46 00
E-post: bou@haugesund.kommune.no 
Nettside: http://bjorgeneush.no
Facebook: Følg oss på Facebook!