Forsiden/Prosjekter/Demens/Miljøbehandling for personer med demens
hjelp meg å huske minnealbum

”Hjelp meg å huske”- minnealbum for personer med demenssykdom

DVD med arbeidshefte for å illustrere hvordan et minnealbum kan lages og brukes.

Om prosjektet

Status: Avsluttet

Periode: 2010

DVD og arbeidshefte om minnealbum er utarbeidet på bakgrunn av autentisk filmopptak fra 2004. Bearbeidet og tilpasset DVD. Arbeidsbok / folder kan brukes sammen med DVD- en, men kan også brukes som en separat oppskrift.

Den er tilgjengelig mot ekspedisjonsavgift og porto til alle som ønsker den. Kan fås ved henvendelse til
usht@tromso.kommune.no

Finansiering

  • Helsedirektoratet
  • Tromsø kommune

Samarbeidspartnere

USH Troms – Demensfyrtårnet i Tromsø

Bakgrunn for prosjektet

”Hjelp meg å huske” var Ottar Olsens bønn til avdelingssykepleier Karin Svendsen. Dette resulterte i Frie midler prosjektet ”Å lage minnealbum”. Etter at prosjektet var avsluttet ble det gjort filmopptak. Opptakene er fra en personlig samtale mellom Ottar Olsen og Karin Svendsen. Ottar Olsen ville at dette prosjektet også skulle komme andre med demenssykdom til gode

Hensikt og mål

Personer med demens har behov for hjelp til å gjenkalle og gjengi fortiden. Minnealbumet er et godt utgangs¬punkt for en samtale som kan bidra til økt livskvalitet og livsglede. Kanskje kan det også bidra til bearbeiding av sorg.

Spredning

DVD-en ”hjelp meg å huske” er distribuert til alle kommuner i Troms. Presentert på lokale og nasjonale konferanser. Informasjon på lokale og sentrale nettsider.
Tips en venn Skriv ut