Forsiden/Forskning

Forskningsprosjekter

Forskningsaktiviteten på flere av helse- og omsorgstjenestenes felt er i dag uforholdsmessig lav i forhold til praksisfeltets behov. Utviklingssentrene legger til rette for og bidrar til forskning. Her finner du oversikten over forskningsprosjektene der utviklingssentrene er involvert i.

En eldre hånd og en datamaskin

Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane

Planlegge og implementere velferdsteknologi i kommunane.

Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Bilde av en nattevandrer

Digitalt tilsyn

Døralarmer og fuktmatter reduserer tilsynsbehovet fra tre ganger til en gang per natt.

Buskerud Pågående ForskningF
Bilde av observasjonspost

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Akershus Pågående ForskningF
Bilde av en læringsmodell

Tillit fremfor tvang (MEDCED)

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Hordaland Avsluttet ForskningF
Bilde fra et måltid

Ernæring på sykehjem - til beboernes helse og trivsel

Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innen området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk.

Hedmark Avsluttet ForskningF
Bilde av grønt gress

Frivillighet i palliativ omsorg - FRIPO

Undersøke ulike aspekt ved uorganisert frivillig arbeid blant alvorlig syke.

Aust-Agder Avsluttet ForskningF
Bilde av to stk som ser på et skjema

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort skjema oppdage det samme som et omfattende skjema for lettere bruk i praksis?

Hedmark Pågående ForskningF
Bilde av hender som holdes

Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Hedmark Avsluttet ForskningF
BIlde av skypelogo

Skype mellom beboer og pårørende

Hvordan skape en god arena for videkommunikasjonsteknologi mellom beboer og pårørende i sykehjem?

Møre og Romsdal Pågående ForskningF
To togskinner møtes

KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Oppland Avsluttet ForskningF
Logo til prosjektet

Kvalitetsarbeid i sykehjem og i hjemmetjenesten

Utvikle spørreskjema, gjennomføre en nasjonal undersøkelse og dokumentere resultater om satsingsområder og omfang av kvalitetsarbeid.

Hedmark Avsluttet ForskningF
Logo for trening hver dag

Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom

Forskningsprosjekt som omfatter individuell tilpasset hjemmetrening og aktiviteter i gruppe med stemmetrening.

Buskerud Avsluttet ForskningF
Illustrasjonsfoto: Eldre kvinne med sitt barnebarn

Å leve godt i eget hjem med demens

Drammen kommune har prøvd ut en ny måte å organisere tjenesten på til hjemmeboende personer med demens

Buskerud Avsluttet ForskningF
Illustrasjonsfoto: Sykepleier

RAFAELA -Et klassifikasjonssystem for sykepleieintensitet

Videreutvikle tjenesten til mottakere av hjemmesykepleie i Drammen kommune ved bruk av RAFAELA klassifikasjonssystem

Buskerud Avsluttet ForskningF
Avkrysning i skjema

Pasienters perspektiv om tjenestekvalitet i hjemmesykepleien

Med brukernes perspektiv skal vi få innsyn i og måle kvaliteten på nødvendig helsehjelp i hjemmesykepleien.

Østfold Pågående ForskningF
Eldre mann med PC

Velferdsteknologiske løsninger i pleie- og omsorgstjenesten

Stjørdal kommune prøver ut ulike teknologiske løsninger som bidrar til at bruker kan bo lengre hjemme.

Nord-Trøndelag Pågående ForskningF
Fysisk trening, illustrasjon av øvelser

Fysisk trening til sykehjemspasienter med demenssykdom

Undersøke om fysisk trening med høy intensitet kan ha en positiv effekt på funksjon og livskvalitet hos sykehjemspasienter med demenssykdom

Oslo Avsluttet ForskningF
Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Kartlegge hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk.

Hordaland Avsluttet ForskningF
Liv Aarseth Lied(tv) og Anne K. Røsvik Roald, geriatriske sykepleiere. Foto: Hallgeir Lied

Modell for forebyggende hjemmebesøk hos eldre

Tydeliggjøre eksisterende kunnskap om temaet, og utvikle en modell for forebyggende hjemmebesøk.

Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
Pleier med en pasient

Fra kaos til kontroll

Styrke helsepersonells handlingskompetanse i omsorg for utagerende personer med demens.

Telemark Avsluttet ForskningF