Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg/Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering betyr igjen å gjøre i stand til og settes i gang etter sykdom eller skade. Målet med rehabilitering er å få tilbake sin tidligere funksjonsnivå. Forutsetninger for en bra rehabiliteringsprosess er at :

  • den har klare mål
  • den er begrenset i tid (skal ha startsdato og sluttsdato)
  • pasienten deltar aktivt selv
  • all nødvendig medisinsk utredning og behandling for å tilhele følgene av skade eller sykdom skal være prøvd i forkant av rehabilitering.
læringsprogram nett_600x284

Rehabiliteringskompetanse i Troms

Prosjektet benytter det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» til kompetansebygging innen rehabilitering / habilitering i Troms.

Troms Pågående AnnetF
Kvinne hjelper ung kvinne med å stryke

Hverdagsmestring

Opptrening i hverdagslivets gjøremål for personer som nylig har fått funksjonsproblemer og opplever vansker i hverdagen som følge av dette, og for personer som allerede mottar tjenester fra helse- og omsorg. Et tverrfaglig team samarbeider med personen om det vedkommende synes er viktig å mestre i hverdagen.

Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Bilde av klesvask som tørker på en snor

Hverdagsmestring - et interkommunalt prosjekt

Begynt å implementere tanken rundt hverdagsmestring og egenmestring i hjemmetjenesten.

Buskerud Avsluttet AnnetF
Eldre dame vansker vinduet

Hverdagsmestring gjennom hverdagsrehabilitering

Et forbedringsprosjekt for å få hverdagsmestring i fokus i hjemmetjenesten.

Nordland Avsluttet AnnetF
Bilde av valnøtter

Helsetilbud til personer med nevrologiske lidelser

Opprettet kortidsplasser hvor pasienter med nevrologiske lidelser har fortrinnsrett

Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Aktivitet og mestring

Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

"Hvordan bygge en kultur i hjemmetjenesten med økt fokus på mestring av de aktiviteter som er viktig for brukerne?"

Troms Avsluttet AnnetF
En hjerne med et plaster på

Sammenhengende tjenestetilbud til personer med nevrologiske sykdommer

Prosjektet har avdekket flere faglige og organisatoriske hindringer i prosessen for å skape en bedre sammenheng i tjenestetilbudet til personer med nevrologiske sykdommer og skader.

Troms Avsluttet AnnetF
Epletre

Innføring av hverdagsrehabilitering i Sør-Varanger kommune

Å gå fra "hva kan vi hjelpe deg med?" til "hva er viktige aktiviteter i ditt liv?".

Finnmark Pågående AnnetF
Kvinne som stryker klær

Innføring av hverdagsrehabilitering i Ålesund

Å gå fra "Hva er problemet du trenger hjelp til?" til "Hva er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre?"

Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Maleri av uteområde

Pilotprosjekt "Best hjemme" - en modell for innføring av hjemmerehabilitering

Utvikle tjenester for å kunne tilby hjemmerehabilitering til brukere som har mulighet til det.

Vestfold Avsluttet AnnetF