Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi/Samhandling

Samhandling

846214408

Helhetlig pasientforløp i kommunen

Vi lager pasientforløp som er forutsigbare og koordinerte for både tjenesteutøvere, bruker og pårørende.

Nord-Trøndelag Pågående AnnetF
Kvinnelig sykepleier tar blodtrykk på eldre kvinne

Masteroppgaven i helseledelse og helseøkonomi

Hvordan oppfatter erfarne sykepleiere i hjemmesykepleien egne kompetansebehov og tilrettelegging for kompetanseutvikling etter innføring av samhandlingsformen?

Oslo Avsluttet ForskningF
Mange hender oppå hverandre

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

Sør-Trøndelag Pågående ForskningF
Bilde av to mennesker som prøver å kommunisere over en vei

Avstandsoverbyggende samhandling mellom NAV og seks kommuner i Nordland

Forskning og evaluering av nye kommunikasjonsplattformer mellom kommunene og NAV Hjelpemiddelsentral

Nordland Pågående AnnetF
Bilde av et nødskilt

Samhandling om kompetanse - ALERT i kommunehelsetjenesten

Bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, og iverksette tiltak.

Østfold Avsluttet AnnetF
Bilde av hjertelungeredning

Samhandling om kompetanse i hjerte-lunge-redning for helsepersonell

Stor satsning på økt kompetanse i hjerte-lunge-redning for helsepersonell (H-HLR) i Østfold.

Østfold Avsluttet AnnetF
To papegøyer som samhandler

Samhandling mellom lege og hjemmesykepleie

Samarbeidsmøter mellom fastlegene og hjemmesykepleien for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til personer med demens.

Buskerud Avsluttet AnnetF
Bilde av planker og hammer

Forbedringsnettverk

Forbedringsnettverk Lofoten er et nettverk for helseledere, leger og andre med interesse for forbedring og utvikling av helsetjenestene i Lofoten.

Nordland Pågående AnnetF
To puslebiter som hører sammen

En modell for klinisk samhandling (SAM-AKS III)

Ønsker en bedre undersøkelse og behandling av brukere som mottar hjemmebaserte tjenester, og i tillegg utvikle og evaluere en modell for samhandling mellom spesialisttjenesten og hjemmetjenesten.

Hedmark Avsluttet ForskningF
En gjeng sykepleiere

Samhandling mellom fastlege og hjemmesykepleie

Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien.

Vestfold Pågående AnnetF