Forsiden/Utviklingssentre/Karasjok helsesenter

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen

Besøksadresse: Sentrumsbygget, 2. etg.
Fitnodatgeaidnu 46
9730 Karasjok
Hjemmeside: Karasjok helsesenter
Kontaktperson: Kristine Gaup Grønmo, kristineg@karasjok.kommune.no 


Et utviklingssenter for den samiske befolkning ble etablert som prosjekt i 2010. Prosjektperioden var opprinnelig 3 år men perioden ble utvidet.