Forsiden/Aktiviteter/Læringsnettverk
Hender som verner om en stikling

Læringsnettverk lindrende behandling

USHT Akershus har utviklet en tverrfaglig, diagnoseuavhengig kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. 

Periode: USHT planlegger å tilby læringsnettverk årlig|    Akershus Pågående AnnetF
Mann holder rundt eldre pasient

Læringsnettverk pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

USHT Akershus inviterer årlig alle kommuner til å delta i læringsnettverk i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

Akershus Pågående AnnetF
Deltagere fra 9 kommuner og 12 team 26

Interkommunalt læringsnettverk - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand med fokus på simulering

Vi skal bidra til systematisk kartlegging og oppfølging som kan avdekke sykdom og forverring. Målet må være at kommunehelsetjenesten og sykehus bruker samme verktøy (ABCDE, NEWS og ISBARR). Vi fokuserer på opplæring med simulering som viktig virkemiddel.

Periode: September 2018 – mars 2019|    Hordaland Pågående AnnetF
Aktive deltagere i Nord-Troms

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltar.

Periode: 2018-2019|    Troms Pågående AnnetF
Logo fra Hva er viktig for deg-dagen

Læringsnettverk for kommuner og sykehus i Østfold: Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Tett samarbeid mellom kommuner og sykehus for å utvikle gode pasientforløp vil styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene innbyggerne mottar. Læringsnettverket, som skal pågå til slutten av 2019, består av forberedelser, samlinger, arbeid mellom samlingene og planlegging av videre arbeid. Det er KS, Folkehelseinstituttet og USHT Østfold som i fellesskap står for dette.

Periode: November 2018 – april 2020|    Østfold Pågående AnnetF
Diverse legemidler/piller på et bord foran uklart bilde av eldre kvinne

Læringsnettverk Legemiddelsamstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Nordland 2018/2019

USHT Nordland tilbyr 26 kommuner å delta i læringsnettverk for Legemiddelsamstemming og Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten; herunder tjenester for personer med utviklingshemming samt sykehjem

Periode: September 2018 – mars 2019|    Nordland Pågående AnnetF
Bilde av alle som var med på oppstartssamlingen

Læringsnettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Oppstartsamling var oktober 2017. Det er 12 forbedringsteam med  70 deltakere, fordelt på Sandefjord, Larvik, Nøtterøy og Horten kommune. Forbedringsteamene er tverrfaglig med sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og lege.

Periode: Oktober 2017-mai 2018|    Vestfold Pågående AnnetF
Bilde av alle som var med på oppstartssamlingen

Læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring

Oppstartsamling var i september 2017. Det er ni tverrfaglige forbedringsteam med 40 deltakere med bl.a. sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider, assistent, lege og kokk.

Periode: September 2017-mai 2018|    Vestfold Pågående AnnetF
Mann holder rundt eldre pasient

Leiing av pasienttryggleik

Etablere læringsnettverk for  leiarar i sjukeheim og heimetenester der fokus er leiing av pasienttryggleiksarbeid.

Periode: 2017-2018|    Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
Bilde av en ung og en gammel hand

Læringsnettverk, ledelse i pasient- og brukersikkerhet

USHT har i perioden 2015 til 2018 planlagt og igangsatt 3 læringsnettverk i ledelse i pasient- og brukersikkerhetsarbeid. Tredje runde avsluttes 15. mars 2018. 

Periode: September 2017 – mars 2018|    Østfold Pågående AnnetF
En gruppe mennesker sitter rundt et bord

Nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga

Nettverket er ein arena for læring og erfaringsdeling, og legg til rette for å heve kompetanse og utvikle miljøbehandling i kommunane i Sogn og Fjordane. 

Periode: 2012-|    Sogn og Fjordane Pågående AnnetF
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Læringsnettverk som omfatter flere innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet

USHT Oslo arrangerer nå læringsnettverk hvor forbedringsteamene selv kan velge hvilke innsatsområder de vil jobbe med.

Periode: September 2017-juni 2018|    Oslo Avsluttet AnnetF
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Arrangere læringsnettverk i underernæring vår og høst 2018

Arrangerer tre fagsamlinger vår 2018 og høst 2018.02.09. Veiledning x 2 av deltakerne mellom samlingene.

Periode: Første læringsnettverk i forebygging og behandling av underernæring startet oktober 2017, avsluttes i mai 2018.|    Hordaland Pågående AnnetF
Skjermbilde fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet

Tidsrammen for et læringsnettverk er 9 måneder. Deltagerne får gjennomgått alle fasene i forbedringsarbeidet knyttet til aktuell tiltakspakke.

Periode: 2017 - 2020|    Hedmark Pågående AnnetF
frie midler_600x215

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Periode: Start 2000-2020|    Troms Pågående AnnetF
Skjermbilde 2019-01-25 kl

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune

Fremtidens helse og omsorgstjenester skal være helhetlige, koordinerte og de skal henge sammen! Dette er en viktig visjon som overordnede helsemyndigheter har for morgendagens helsetjenester og det er en viktig visjon for oss som jobber i læringsnettverket for Gode pasientforløp.

Periode: Oktober 2016 – juni 2019|    Oslo Pågående AnnetF
Elena Yakoleva 2_400x409

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Periode: Tilbys ved forespørsel|    Troms Avsluttet AnnetF