Forsiden/Prosjekter
margot

«Respekt for reseptformidlaren»

Utarbeiding av film  der rollefiguren «Margot» viser risikoen ved at legene ikke rydder opp i reseptformidleren. Filmen omhandler e-resepter og legens ansvar for å rydde på reseptformidleren når de skriver ut nye medisiner. Filmen er ment som humoristisk men også «oppdragende» på fastleger og sykehusleger og med budskap om at vi alle har et ansvar om å minne legen på dette. 

Foto: Skjermbilde fra Film nr 1

Bakgrunn

Et stort antall(anslått til 360 000) pasienter har feilaktig doble resepter i reseptformidleren som er en elektronisk database for resepter. Feil i reseptformidleren  kan få alvorlige konsekvenser for pasienten.

Mål

Med «Margot» sin reise i reseptformidleren skal både helsepersonell og pasienter få et innblikk i hvor viktig det er med orden i reseptene.

Metode / tiltak

USHT i Møre og Romsdal har i 2017 samarbeidet med Helse Møre og Romsdal, Sykehusapoteket og Ina Breivik, alias Margot, om film. Filmen ble vist som førpremiere på fylkesmannens omsorgskonferanse og har tittelen «Respekt for reseptformidlaren». Filmen blir sendt for første gang offisielt i uke 44 der Helseforetaket la den ut på nettsiden som episoder. Filmen er sendt til alle postmottak og til Helsedirektorat og departement.

Lenke til film:

Episode 1: https://vimeo.com/238053188

Episode 2: https://vimeo.com/238054567

Episode 3: https://vimeo.com/238055583

Episode 4: https://vimeo.com/238057778

Episode 5: https://vimeo.com/238058766

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Opplysninger om omfang av doble resepter er vist via tall fra Direktoratet for e-helse og gjelder for 2016. Tallene kommer fra prosjektet «Kvalitet i Reseptformidleren» . Ved å vise konsekvensen dette kan ha for det enkelte menneske ønsket en å bidra til en positiv utvikling der legene tar mer ansvar for å rydde opp.  

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Filmen har så langt fått mange positive tilbakemeldinger og den er lagt ut til fri benyttelse med en avtale på to år.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Filmen visers på ulike fagdager og arrangement i fylket.

Samarbeidspartnere

USHT, Helse Møre og Romsdal, sykehusapoteket.

Tips en venn Skriv ut