Forsiden/Utviklingssentre/Vestfold/Prosjekter Vestfold
Fire sykehjemsansatte

Legemiddelgjennomgang i sykehjem

Utviklet og testet en prosedyre for strukturert tverrfaglig gjennomgang av langtidspasienters legemidler i sykehjem.

Om prosjektet

Prosjektleder: Vibeke Bostrøm

Status: Avsluttet

Periode: 2011

Prosjektet var en av fem piloter i tilknytning til Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Hensikten med pilotprosjektet var å utvikle og teste en prosedyre for tverrfaglig samarbeid og bidra til en sikrere legemiddelbehandling i sykehjem. Målet er å bidra til at alle langtidspasienter i sykehjem får riktig og nødvendig legemiddelbehandling ved å gjøre strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger.

Tiltak

Prosjektet gjennomførte følgende tiltak:

  • Utviklet en tverrfaglig prosedyre for strukturerte legemiddelgjennomganger i sykehjem. Prosedyren omfatter pasienter med vedtak om langtidsopphold.
  • Testet ut prosedyren i praksis
  • Målte antall legemiddelgjennomganger
  • Avdekket antall legemiddelrelaterte problemer
  • Iverksatt nødvendige endringer og oppfølging
  • Vurderte kvaliteten på sykepleiedokumentasjon i forbindelse med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av legemiddelgjennomgang. Dette med spesielt fokus på dokumentasjon knyttet til vurdering av virkning og bivirkninger av legemidler.

Samarbeidspartnere

  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Helsedirektoratetet
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Nygård Sykehjem

Bakgrunn for prosjektet

Vi kjenner ikke det nøyaktige tallet for hvor mange som blir påført legemiddelrelaterte skader eller dør av feilmedisinering i Norge, men tall fra nye norske studier bekrefter at legemiddelfeil er vanlige. Meldesentralens statistikk for årene 2001–2007 viste at 27 % av meldingene er legemiddelrelaterte hendelser. Feilmedisinering skjer særlig hos eldre og multisyke. For å redusere faren for pasientskader som følge av legemiddelbehandlingen bør sykehjem etablere rutiner for strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger(LMG). En strukturert gjennomgang av beboers legemidler skal gjøres i samarbeid med pasienten, dersom pasienten er klar, motivert og ønsker det.

Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” har satt fokus på forbedringsområdet, og ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem” har vært en av fem piloter i oppstart av kampanjen. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold med Nygård sykehjem har gjennomført piloten med 30 langtidspasienter.

Spredning

Piloten viste gode resultater. Tiltakspakken, utviklet av Nygård sykehjem, spres gjennom metoden "Læringsnettverk i Vestfold". Det starter opp ett nasjonalt læringsnettverk for Utviklingssentra 26. og 27. mars 2012. Hensikten med å involvere Utviklingssentra i en spredningsplan er å dra veksel på det deres eksisterende nettverk i eget fylke. Utviklingssentra oppfordres til å være delaktig og pådrivere for implementering av tiltakspakken for ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem”. I videreutvikling av ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem” er nettverk mellom Utviklingssentra i Norge viktig. Noe som ivaretas gjennom nasjonal spredning med læringsnettverk.

Verktøy og metoder utviklet av piloten gjøres tilgjengelig gjennom læringsnettverk, og skal være tilgjengelig fra nettsidene til pasientsikkerhetskampanjen.

Finansiering

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold
Tips en venn Skriv ut