Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling

Lindrende behandling

Lindrende behandling, heter også palliasjon eller omsorg ved livets slutt, er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.
Største fokus er:

  • lindring av smerter og andre plagsomme symptomer
  • tiltak rettet mot psykiske, sosiale problemer, og åndelige/eksistensielle behov.
Tips en venn Skriv ut