Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling

Modeller for læring og hospitering

lindrende behandling digital opplæringspakke_600x393

Hospitering- Innovasjonsprosjekt i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Implementering av pasienttilpassede forløp i kommunehelsetjenesten innen palliasjon med fokus på pasientmedvirkning.

Periode: 2019 - |    Møre og Romsdal Pågående AnnetF
879005198

Kvalitet krever kunnskap – økt observasjonskompetanse i helsetjenesten

Målet er styrke ansatte sin kompetanse i systematisk klinisk observasjon og vurderinger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. På denne måten kan de tidligere identifisere en forverret pasienttilstand, og kunne videreformidle sine observasjoner og vurderinger videre til rette instans.

Periode: 2018 -|    Møre og Romsdal Pågående AnnetF