Forsiden/Utviklingssentre/Møre og Romsdal

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal

Besøksadresse: Ålesund  
Blogg: https://ogbedreskalvibli.com  
Facebook: https://www.facebook.com/utviklingssentermoreogromsdal/  
Kontaktperson:  Brit Steinnes Krøvel, brit.krovel@alesund.kommune.no   


Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Ålesund kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. 

Ålesund kommune har vært vertskommune for utviklingssenter for hjemmetjenester siden 2009, mens Kristiansund kommune har vært utviklingssenter for sykehjem i flere år. Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at det fra 2017 kun skal være ett samlet senter i hvert fylke frem til 2020. Etter en lang søknadsprosess kom tildelingen til Ålesund kommune tirsdag 22. november, med filialsamarbeid med Kristiansund kommune.