Forsiden»Utviklingssentre»Nord-Trøndelag

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag

Besøksadresse: Verdal bo- og helsetun
Hjemmeside: Verdal bo-og helsetun
Kontaktperson: Unni Hauan Sellæg, unha@verdal.kommune.no


Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Verdal kommune er tildelt status som vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. I satsningen på fag, tjeneste og kompetanseutvikling inkluderer utviklingssentret hele pleie- og omsorgskjeden i Verdal kommune. Hovedsatsningsområder:

  • Demensomsorg
  • aktiv omsorg med fokus på det helsefremmende aspektet
  • etisk kompetanseheving
  • IKT satsning, herunder kvalitetssikring av dokumentasjonspraksis i tjenesten.