Forsiden/Utviklingssentre/Nordland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

ushtnordland_709x457.jpg

Besøksadresse: USHT Nordland, Storgata 105 (Lofoten Næringshage AS), 8370 Leknes
Postadresse: Vestvågøy kommune, USHT Nordland, pb. 203, 8376 Leknes
Hjemmeside: USHT Nordland
Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson: Tone Krüger, Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no 
Mailadresse: utviklingssenter@vestvagoy.kommune.no

 

Vestvågøy kommune har vært vertskommune for USH Nordland siden 2009. Kommunen ble 1. januar 2017 tildelt status som vertskommune for USHT Nordland, og fikk godkjent Vefsn kommune som satellitt sommeren 2017.

Nordland fylke er særegent med sin utstrakte kystlinje og spredte befolkningsgrunnlag. Vestvågøy er Lofotens største kommune, og er geografisk plassert midt i Lofoten. I samarbeid med Vefsn kommune skal vi sørge for at alle kommunene får nærhet til utviklingssenteret i Nordland.

USHT Nordland vil også ha som mål å samarbeide med USHT for den samiske befolkningen.

Vestvågøy vil ha oppfølgingen med kommunene i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten, og Vefsn vil ha oppfølging for kommunene på Helgeland.

Vestvågøy er også vertskommune for Nordlandssykehuset Lofoten, og har i den forbindelse opprettet Forbedringsnettverk Lofoten, som styrker samarbeid knyttet til samhandling mellom kommunen lokalt og helseforetak Nord og spesielt Nordlandssykehuset.
Målet er å opprette tilsvarende forbedringsnettverk i alle regionene i Nordland.

USHT Nordland er samlokalisert med Nord Universitet campus Lofoten, og Vestvågøy kommunes Fagutviklingsavdeling (FU-avd). FU-avdelingen jobber tett opp mot USHT Nordland, og består av blant annet FoU-leder og dedikerte Fagutviklingssykepleiere innen områdene slag/ rehabilitering, demens, diabetes, kreftomsorg/ lindring og psykiatri. USHT Nordlands tilbud skal være både praksisnære og sentrert rundt brukere, pasienter og pårørende.

Satsningsområder:

Målsetting er høyere kompetanse hos de ansatte og bedre tjenester for brukere av tjenester både i åpen omsorg og i institusjonstjenesten.