Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling/Opplæring nyansatte og vikarer

Opplæring nyansatte og vikarer

509055912

Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn

Gjennom to tidligere prosjekt er det utarbeidet en kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn. Denne skal nå implementeres i Gjøvikregionens fem kommuner.

Periode: 01.09.17 – 31.12.19|    Oppland Pågående AnnetF
509496112

FosenLab – Etablering av ferdighetslab på Fosen

Etablere en ferdighetslab som kan benyttes til opplæring av nytilsatte, vedlikehold av kompetansen til ansatte og kvalitetssikring av utførelsen av praktiske sykepleiefaglige prosedyrer.

Periode: 2016-2018 |    Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Bilde av to sykepleiere med ulik etnisitet

Kurs for sykepleiere med utenlandsk bakgrunn

Startet ettårig kurs med emner fra rammeplan for sykepleierutdanningen

Periode: 2015|    Rogaland Pågående AnnetF
To hender som møtes

Vel møtt

Et introduksjonsprogram for nyansatte, ansatte, ekstravakter, studenter og lærlinger.

Periode: 2014-2017 |    Oslo Avsluttet AnnetF
Lommeordbok

Sliter du med helsefaglig norsk?

Vi har utviklet en lommeordbok som består av 500 fagord og uttrykk forklart på en enkel måte.

Periode: 2011|    Oslo Avsluttet AnnetF
I heisen_sommervikarkurs

Felles kurs for sommervikarer i sykehjem og hjemmetjeneste

Mange sommervikarer er ufaglærte og uten erfaring fra pasientarbeid. Nye sommervikarer fikk et todagers kurs på høgskolen i Telemark i tillegg til opplæring på arbeidsplassen for å gi dem en bedre plattform før de møtte pasientene.
Periode: 2010|    Telemark Avsluttet AnnetF