Forsiden/Utviklingssentre/Oppland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Gjøvik kommune er tildelt status som vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland.

Besøksadresse: Haugtun omsorgssenter
Storgate 33
2821 Gjøvik
Hjemmeside:

Gjøvik kommune - Utviklingssenter for sykehjem i Oppland

Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson: Målfrid Schiager, malfrid.schiager@gjovik.kommune.no