Forsiden»Utviklingssentre»Oslo

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo

Senter for fagutvikling og forskning, USHT Oslo

Almas Hus

Besøksadresse:

Trondheimsveien 235
Aker helsearena, Bygg 8 og 21
0586 Oslo

 
Postadresse: Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten
Postboks 435 Sentrum
0103 OSLO
 

Hjemmeside:
Facebook:

www.oslo.kommune.no/sff
www.facebook.com/SFFOslo

 
Kontaktperson: Katrine Selnes, katrine.selnes@sye.oslo.kommune.no   


Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til å sikre kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

Senteret leverer kompetanse- og utviklingstilbud til helse- og omsorgspersonell i bydeler, sykehjem og helsehus. Det arrangeres blant annet kurs på basis- og fordypningsnivå, fag- og læringsnettverk, prosedyretrening, simulering og veiledning. Vi er involvert i mange ulike prosjekter, satsninger og oppdrag. 

Senterets tilbud skal være praksisnære og brukerstyrte. Det er nært samarbeid med tjenestene i kommunen, spesialisthelsetjenesten og forsknings- og undervisningsmiljøer.

Senteret er organisert i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og er lokalisert på Aker helsearena. Vi har et bredt og allsidig fagmiljø, som stadig er i utvikling, ut fra hvilke oppgaver senteret til enhver tid har. Våre primære innsatsområder er:

  • Demens
  • Psykisk helse
  • Ernæring
  • Pasientsikkerhet
  • Pasientforløp 
  • Velferdsteknologi og Almas hus
  • Samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner
  • Forskning