Forsiden/Utviklingssentre/Østfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Besøksadresse: Edwin Ruuds omsorgssenter, Edwin Ruudsvei 4, 1850 Mysen
Postadresse: Edwin Ruudsvei 4, 1850 Mysen
Telefon: 69702000
Hjemmeside: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold
Facebook: www.facebook.com/USHTOstfold
Kontaktperson: Wenche Charlotte Hansen, leder, wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no

 

Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Eidsberg kommune er tildelt status som vertskommune for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. USHT Østfold vil videreføre igangsatte satsninger innen ledelse, pasient- og brukersikkerhet. Vi vil ha brukermedvirkning og vårt særlige fokus på palliasjon, lindring og livets siste fase skal også fremheves. Kompetanseheving også innenfor ulike ABC-moduler vil være viktige områder for de ulike satsningene som planlegges og gjennomføres.