Forsiden/Utviklingssentre/Østfold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

2018 USHT Østfold

Besøksadresse: Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen
Postadresse: Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen
Telefon: 69 70 20 00 (servicekontoret)
E-post: post@eidsberg.kommune.no
Hjemmeside: www.eidsberg.kommune.no/usht
Facebook: www.facebook.com/ushtostfold
Kontaktperson: Wenche Charlotte Hansen, leder USHT Østfold, wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no

 

Eidsberg kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. USHT Østfold er geografisk lokalisert på Edwin Ruuds Omsorgssenter i Eidsberg.

Ansatte i USHT Østfold
Wenche Elisabeth Hammer wenche.elisabeth.hammer@eidsberg.kommune.no
Håkon Johansen hakon.johansen@eidsberg.kommune.no
Eivind Bjørnstad eivind.bjornstad@eidsberg.kommune.no
Marit Berger marit.berger@eidsberg.kommune.no
Annette Bjerkenes annette.bjerkenes@eidsberg.kommune.no
Bente Skauge bente.skauge@eidsberg.kommune.no
Mona Birgitte Bekkhus-Wetterberg mona.birgitte.bekkhus-wetterberg@eidsberg.kommune.no
Ina Kristin Blågestad ina.kristin.blagestad@eidsberg.kommune.no
Tone Rue tone.rue@eidsberg.kommune.no

Satsningsområder

Innovasjon og velferdsteknologi: USHT Østfold leder lokal satsning tilknyttet nasjonalt velferdsteknologiprogram på oppdrag for åtte kommuner i Indre Østfold med formål om å anskaffe og ta i bruk innovative løsninger som fremmer kvalitet i tjenestene med fokus på brukermedvirkning, trygghet, mestring og pasientsikkerhet. Satsningen realiseres også gjennom Velferdsteknologiens ABC.

Demensplan 2020: USHT Østfold tilbyr ulike ABC-studier på oppdrag for Aldring og helse. Nettverk for kontaktpersoner og ansatte i hukommelsesteam organiseres i samarbeid med Fylkesmannen. Demensomsorg /personsentrert omsorg er ofte temaer på våre samlinger som kommunene kan delta på.

Pasient- og brukersikkerhet: USHT Østfold arrangerer i samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet læringsnettverk for ledere med mål om å redusere pasient- og brukerskader, bygge varige strukturer for pasient- og brukersikkerhet, forbedre pasient- og brukersikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Ernæring: USHT Østfold har Ikke egne nettverk om ernæringsutfordringer, men ernæring er et sentralt tema på læringsnettverk i pasientsikkerhetsprogrammet. Egen fagdag med ernæring som hovedtema for deltakere som har deltatt på tidligere læringsnettverk ble arrangert i juni/17.

Lindrende omsorg og palliasjon: USHT Østfold har gjennomført fylkesnettverksamlinger og kompetanseturne. USHT Østfold er medarrangør i samarbeid med Sykehuset Østfold i grunnkurs palliasjon.

Kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming: USHT Østfold vil arrangere fagdager, læringsnettverk og pårørendeskole i samarbeid med aldring og helse.

Nettverk
Mitt livs ABC, brukermedvirkning/brukerråd, proACT instruktører, palliasjon og lindrende omsorg, hukommelsesteam og kontaktpersoner (demenskoordinatorer), velferdsteknologi, sykehjemsleger

Sentrale samarbeidspartnere
Alle 18 kommuner i Østfold, Fylkesmannen i Østfold, Høgskolen i Østfold, Senter for Omsorgsforskning, Helsedirektoratet, Sykehuset Østfold, andre Utviklingssentre.