Forsiden/Prosjekter/Demens/Pårørende til demente

Pårørende til demente

Bilde fra konferansen

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Troms Pågående AnnetF
To pårørerende sitter sammen

Underveis - et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Ønsker å utvikle et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver der vi følger pårørende tett gjennom sykdomsforløpet, og tilpasser oppfølging og bistand til deres behov.

Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Sykehjem

Verdighet for personer med demens i institusjon og deres pårørende

Sette fokus på pasienters og pårørendes behov for ivaretakelse av verdighet etter innleggelse i institusjon, med særlig vekt på pasienter med frontotemporallappsdemens.

Oslo Pågående ForskningF
Illustrasjonsfoto. Datter og mor.

Involvering av pårørende i sykehjem

Styrke brukermedvirkning og personorientert omsorg i samarbeid med pårørende

Oslo Pågående AnnetF
Illustrasjonsfoto: Eldre kvinne med sitt barnebarn

Å leve godt i eget hjem med demens

Drammen kommune har prøvd ut en ny måte å organisere tjenesten på til hjemmeboende personer med demens

Buskerud Avsluttet ForskningF
Videokonferanse

Over hav og fjell

Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?
Troms Avsluttet AnnetF
Demensdagene i Tromsø 2012

Demensdagene i Tromsø 2012

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der fagmiljø og humanitære/frivillige organisasjoner samarbeider om å spre informasjon og kunnskap om demenssykdom som et lavterskeltilbud til
innbyggere i Tromsø
Troms Avsluttet AnnetF
Utsnitt fra informasjonsbrosjyren

Flerspråklig informasjonsbrosjyre om demens og kognitiv svikt

Demens og kognitiv svikt er en informasjonsbrosjyre for deg som tror du selv eller en av dine nærmeste har en demenssykdom

Oslo Avsluttet AnnetF
Kommunalsjef Kristin Braseth overrekker skuespillerene blomster

Helhetlig demensomsorg

En film med mål om å vise hvordan helhetlig demensomsorg kan fungere i praksis.

Nord-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Demensdagene 2012

Demensdagene 2011

Samarbeid mellom ulike fagmiljø der man i løpet av en uke satte fokus på demenssykdommer og hvordan de påvirker de som rammes
Troms Avsluttet AnnetF