Forsiden»Prosjekter»Etikk, jus og dokumentasjon»Pasientrettighetsloven kap.4A

Pasientrettighetsloven kap.4A

Bilde av en hånd som underskriver et dokument

Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Vurdert samtykkekompetansen til alle tjenestemottakere av hjemmesykepleie som mottar tjenester i over tre måneder.
Buskerud Avsluttet FAnnet
Logoen for prosjektet KomPas. Viser en figur på en kompass

Videreutvikling og utprøving av KomPas

KomPas er et kompetansehevingsprogram for ansatte i sykehjem, i Pasientrettighetslovens kapittel 4A.
Sør-Trøndelag Avsluttet FAnnet
Norske lover

Kartleggingsstudie: Innføring av Kap. 4A i pasientrettighetsloven

Kvalitetssikring av innføring av lovregulert tvangsbruk, kap 4A i pasientrettighetsloven overfor brukere med demens i sykehjem og bofellesskap.
Rogaland Avsluttet FForskning
Ansatte holder røde hjerter

Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4 A

Målet er å bevisstgjøre personalet til å bruke tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang.
Oppland Avsluttet FAnnet
Pasientrettighetsloven_kap_4A

Implementering av Pasientrettighetsloven kapittel 4A

Implementering: generell opplæring i lovkapittelet, samtykkevurderingen og tillitskapende tiltak.
Vestfold Avsluttet FAnnet
Refleksjonskort Kort og godt

”Kort og godt” – refleksjonskort

100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven.Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle ...
Østfold Avsluttet FAnnet

Begrense tvang - kort og godt

Implementering av bruk av refleksjonskortene ”Kort og godt” i hverdagen.Utvikle en modell for refleksjon i hverdagen.
Østfold Avsluttet FAnnet