Forsiden/Prosjekter/Etikk, jus og dokumentasjon/Pasientrettighetsloven kap.4A

Pasientrettighetsloven kap.4A

Illustrasjon av mann og dame og gps

Lokaliseringsteknologi (GPS) til personer uten samtykkekompetanse

Avdekke kunnskapsgrunnlaget for bruk av GPS til personer uten samtykke som motsetter seg helsehjelp.

Buskerud Avsluttet AnnetF
Bilde av en hånd som underskriver et dokument

Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Vurdert samtykkekompetansen til alle tjenestemottakere av hjemmesykepleie som mottar tjenester i over tre måneder.

Buskerud Avsluttet AnnetF
Logoen for prosjektet KomPas. Viser en figur på en kompass

Videreutvikling og utprøving av KomPas

KomPas er et kompetansehevingsprogram for ansatte i sykehjem, i Pasientrettighetslovens kapittel 4A.

Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Norske lover

Kartleggingsstudie: Innføring av Kap. 4A i pasientrettighetsloven

Kvalitetssikring av innføring av lovregulert tvangsbruk, kap 4A i pasientrettighetsloven overfor brukere med demens i sykehjem og bofellesskap.

Rogaland Avsluttet ForskningF
Ansatte holder røde hjerter

Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4 A

Målet er å bevisstgjøre personalet til å bruke tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang.
Oppland Avsluttet AnnetF
Pasientrettighetsloven_kap_4A

Implementering av Pasientrettighetsloven kapittel 4A

Implementering: generell opplæring i lovkapittelet, samtykkevurderingen og tillitskapende tiltak.
Vestfold Avsluttet AnnetF
Refleksjonskort Kort og godt

”Kort og godt” – refleksjonskort

100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven.Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle situasjoner.

Østfold Avsluttet AnnetF

Begrense tvang - kort og godt

Implementering av bruk av refleksjonskortene ”Kort og godt” i hverdagen.Utvikle en modell for refleksjon i hverdagen.

Østfold Avsluttet AnnetF