Forsiden»Utviklingssentre»Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland

Sør-Rogaland forsidebilde

Besøksadresse: Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffsgt
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger 
Telefon: 51 50 81 00
Hjemmeside:
Facebook:
stavanger.kommune.no/usht
https://www.facebook.com/ushtrogaland​

Kontaktperson:

Unni Rostøl, unni.rostol@stavanger.kommune.no  


Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Stavanger kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Rogaland. Utviklingssenteret for Rogaland ivaretar 18 kommuner i Sør-Rogaland og holder til i Stavanger kommune. Hovedoppgavene våre er å drive kunnskapsutvikling og erfaringsformidling, bidra til implementering av nasjonale føringer, ha forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjoner, og være pådriver for kunnskap og kvalitet. Satsingsområdene våre i 2017 er pasientsikkerhet og kvalitet, innovasjon og velferdsteknologi, og demensarbeid (Se modell.)

Modell for satsningsområder