Forsiden/Utviklingssentre/Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland

fellesbilde rogaland.jpg

Besøksadresse: Helsehuset Stavanger
Badehusgata 37
4014 Stavanger
Telefon: 51 50 81 00
Hjemmeside: stavanger.kommune.no/usht
Facebook: Følg oss på Facebook!
Kontaktperson: Unni Rostøl, unni.rostol@stavanger.kommune.no


Om oss:

Stavanger kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland. Utviklingssenteret er lokalisert til Helsehuset Stavanger som ligger under kommunalavdeling for Helse og velferd. Ansvarsområdet vårt er de 18 sørlige kommune i Rogaland og Utviklingssenteret i Fonna har ansvar for de 10 nordlige kommunene.

Viktige satsingsområder hos oss:

 • Pasientsikkerhet og forbedringskompetanse
  • Forbedringsmetodikk og nye innsatsområder
  • Systematisk observasjon- og kommunikasjonskompetanse ved endret helsetilstand
  • Ernæring og munnhelse
  • Systematisk pårørendesamarbeid
 • Demensplan 2020
  • Tidlig innsats demens
  • Organisering og nye arbeidsformer i hjemmesykepleien
  • Demensnettverk
  • Oppfølging av demensplan Stavanger kommune
 • Fornyelse og innovasjon
  • Velferdsteknologi
  • Universell utforming
  • Interkommunalt nettverk
  • Velfersteknologiens ABC
  • Min medisin
 • Rehabilitering og hverdagsrehabilitering
 • Bedre faglighet og kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming
 • Delta i aktuelle prosjekter og arbeidsgrupper i vertskommunen
 • Tilrettelegger for forskning i kommunehelsetjenesten og driver eget masterverksted

 

Informasjon om ansatte USHT Rogaland:

Unni Rostøl, sykepleier og leder
unni.rostol@stavanger.kommune.no / 95266086
Oppgaver: Leder USHT med fag, økonomi og personalansvar. Avdelingsleder i Helsehusets ledergruppe. Nettsider og nyhetsbrev. Demensplan 2020. Rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Den nye hjemmetjenesten. Etikk arbeid. Eldre og rus. Samordning.

Arnt Egil Ydstebø, sykepleier, stipendiat og fagleder
arnt.egil.ydstebo@stavanger.kommune.no / 51507285
Oppgaver: Nestleder USHT. Leder for nettverk velfersteknologi. Ansvar for VFT- ABC. Forskning i kommunene. Forskernettverk.

Line Hurup Thomsen, sykepleier og fagrådgiver/prosjektleder
line.hurup.thomsen@stavanger.kommune.no / 51507128
Oppgaver: Prosjektleder Systematisk observasjonskompetanse og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten. Demensplan 2020. Pårørendearbeid. Min medisin. Safe-LEAD medforsker. Nettverk ferdighetstrening og simulering. 

Kristin Søllesvik Hidle, sykepleier og fagrådgiver
kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no / 97537019
Oppgaver: Leder nettverk ernæring. Forebygging og behandling av underernæring. Munn- og tannhelse med fylkestannlegen. Mitt livs ABC. Møteplass palliasjon.

Kine Gjesdal, sykepleier og fagrådgiver
kine.gjesdal@stavanger.kommune.no / 41148233
Oppgaver: Leder Masterverkstedet. Forskning i kommunene.

Randi Skumsnes, ergoterapeut og fagrådgiver (Perm fra 01.02.2018)
randi.skumsnes@stavanger.kommune.no / 51912954
Oppgaver: Nettsider og nyhetsbrev. Nettverk hverdagsrehabilitering. Rehabilitering. Universell utforming.