Forsiden/Prosjekter/Behandling/Sårbehandling
Bilde av en fjær mot himmelen

«Trykksår – Nei takk!»

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Periode: April 2015 - desember 2016|    Hedmark Avsluttet AnnetF
En person får bandasje på seg

Ambulerende sårteam

Sikre bedre samarbeid og kompetanseoverføring mellom spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten og dermed øke livskvaliteten hos brukere med kroniske sår.

Periode: Juni 2012 - mars 2013|    Oslo Avsluttet AnnetF
Aloe vera-planten

Sykepleieres erfaringer ved bruk av aloe vera og tetre i behandling av sår

Prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Periode: 2010-2011|    Vest-Agder Avsluttet ForskningF