Tre forsider av Tidsskrift for omsorgsforskning

Utgave 3-2018 av Tidsskrift for omsorgsforskning er publisert!

Tidsskrift for omsorgsforskning skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne.

Rensdyrgjeter på snøskuter

Viktig kartleggingsverktøy for demens på samisk språk

Et sentralt skjema for utredning av demens er nå tilgjengelig på nordsamisk.

Hdir_bilde

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

613540820

Nyttig ressurs på nett!

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester.