Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Åfjord)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag (Åfjord)

Fag og utviklingssråd[1].JPG

Fra v. Sissel R. Braseth, Barbro Ugedal, Guri Flenstad, Laila Refsnes, Wenche Malmedal, Gunn Steinsheim og Gunnveig Å. Ugedal

Besøksadresse:

Åfjord helsesenter
Prestgårdshaugen 3, 7170 Åfjord

Telefon: 924 46 405
Facebook: Besøk vår Facebook-side!
Hjemmeside: USHT Sør-Trøndelag
Nyhetsbrev: Abonner på vårt nyhetsbrev her

Kontaktperson:

Gunn Steinsheim, 
gunn.steinsheim@afjord.kommune.no, 924 46 405/72 53 01 71


Utviklingssenteret i Sør-Trøndelag har fra 2009 opparbeidet et bredt faglig perspektiv som hele tiden har inkludert og jobbet tett med både legetjenesten, sykehjem, dagaktivitetstilbud, hjemmebasert omsorg, tjenester til personer med utviklingshemming og tjenester til personer med demens. Videre er det arbeidet med implementering og spredning i kommunene i fylket.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Åfjord ønsker fortsatt å skape engasjement i tjenestene og kommunene i fylket. Et engasjement som bygger på vår visjon: «Utvikling gjennom kunnskap, glød og glede»

USHT i Sør-Trøndelag skal bidra til å sikre kvaliteten i sykehjem og hjemmetjenesten gjennom fag –og tjenesteutvikling, spredning, implementering av ny kunnskap og løsninger ut fra nasjonale, regionale og lokale føringer i Fylket. USHT skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål for ordningen.

Satsningsområder:

 • Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»
 • Demens ABC- kompetansepakker
 • Velferdsteknologi
 • Ferdighetslab Fosen - simuleringsrom ved Fosen Helse IKS
 • REFLEKS - innovasjon og tjenesteprioritering
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Lindring og omsorg ved livets slutt
 • Frivillige i samarbeid med omsorgstjenesten

Informasjon om ansatte:

Gunn Steinsheim – Fagleder – Sykepleier med master
E-post: gunn.steinsheim@afjord.kommune.no. Telefon: 924 46 405/72 53 01 71
Kan kontaktes om: ABC-opplæring. Demens. Pasientsikkerhetsprogrammet. Refleks. Ferdighetslab Fosen. 

Guri Flenstad - Utviklingsmedarbeider – Helsefagarbeider
E-post: guri.flenstad@afjord.kommune.no
Kan kontaktes om: Velferdsteknologi. Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk. 

Toril Sletten – Prosjektmedarbeider ferdighetslab Fosen – Sykepleier
Lisa Seim – Prosjektmedarbeider ferdighetslab Fosen – Sykepleier

Nettverk og fagarrangementer 2018

Velferdsteknologi:

 • Mars 2018: Oppstart Velferdsteknologiens ABC i Trøndelag. To læringsnettverk med sammenlignbart innhold, en i sørenden (7 heldagssamlinger) og en i nordenden (6 heldagssamlinger) av fylket.

ABC Fagdager:

 • 14. mars 2018: Oppstartsseminar Demensomsorgens ABC/Eldreomsorgens ABC, Brekstad
 • 5. april 2018: Oppstartsseminar Demensomsorgens ABC/Eldreomsorgens ABC, Trondheim
 • 6. april 2018: Oppstartsseminar Mitt livs ABC, Trondheim
 • 11. april 2018: Oppstartsseminar ABC Psykiske sykdommer i eldre år, Brekstad
 • 18. april 2018: Oppstartsseminar ABC Psykiske sykdommer i eldre år, Melhus
 • 25. april 2018: Fagseminar ABC Musikkbasert miljøbehandling, Trondheim

Tilsvarende fagseminar 2 for de ulike permene til høsten, datoer ikke fastsatt.

Pasientsikkerhet: 

 • Oppstart av læringsnettverk i tiltakspakke «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» høsten 2018 i Trøndelag. Datoer ikke fastsatt, men første samling blir i september/oktober 2018.

Samarbeidspartnere:

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, frivillige- og brukerorganisasjoner, bedrifter, kompetansesenter og andre virksomheter.