Forsiden/Utviklingssentre/Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane

Rådhuset Sogn og Fjordane

Besøksadresse: Førde Rådhus, Hafstadvegen 42, 6800 Førde
Postadresse: Utviklingssenter for sjukeheim og heimetjenester i Sogn og Fjordane, Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde
Telefon: 57 72 20 00
Mobil: 41 52 64 16
Hjemmeside: www.ushtsognogfjordane.no
Kontaktperson: Marta Strandos, marta.strandos@forde.kommune.no


Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Førde kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane består av 26 kommunar med om lag 109 500 innbyggjarar. På landsbasis er fylket det åttande største i areal, og geografisk kan det opplevast utfordrande med fjordar, fjell og kystområder.

Utanom dei spesifikke prosjekta som vi er involvert i er våre satsingsområde å drifte ulike nettverk, spreiing og vedlikehald av innsatsområda i Pasienttryggleiksprogrammet, og koordinering av ABC-opplæringsmodellen. Dette kan du lese meir om på heimesida vår. Se også prosjektoversikten her, se lenke under.