Forsiden/Aktiviteter/ABC-opplæring
abc opplæring

Spreiing av ABC-opplæringa i Troms

USHT Troms har drive ABC-opplæring i 5 kommunar i fylket sidan 2011. Det er inngått underleverandør-avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse i høve Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og Mitt livs ABC.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Troms

USHT Troms har leverandøravtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Finansieringskilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fylkesmannen i Troms

Prosjektleder: Kirsti Hagen; kirsti.hagen@tromso.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2011 -

Foto: Skjermbilde https://abc.aldringoghelse.no/

Bakgrunn

USHT Troms si målgruppe er leiarar og andre tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. For å oppfylle samfunnsoppdraget skal vi m.a. bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis og legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunane i fylket.

Arbeidet med ABC-modellen styrker den felles kompetansen på dei ulike arbeidsplassane.

Mål

ABC-modellen bidreg til felles kompetanseheving av tilsette innan helse- og omsorgstenesta i kommunane.

Metode / tiltak

USHT Troms har, etter avtale med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, ansvar ABC- opplæringa for 5 kommunar i Troms; Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.

Me arrangerer ABC opplæring på Eldreomsorgens ABC, Demensomsorgens ABC og Mitt Livs ABC.

Samarbeidspartnere

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Universitetssykehuset i Tromsø, Fagkonsulentar, Tromsø kommune.

Tips en venn Skriv ut