Forsiden/Prosjekter/Demens/Teknologi og helseøkonomi

Teknologi og helseøkonomi

Innhold i en velferdsteknologikoffert

Velferdsteknologikoffert

Utvikling av en velferdsteknologikoffert med hjelpemidler

Buskerud Pågående AnnetF
Bilder av eldre på tur

Utprøving av lokaliseringsteknologi og medisindispenser i kommunal helsetjeneste

Få kunnskap om bruk av lokalseringsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.

Vest-Agder Pågående AnnetF
Videokonferanse

Over hav og fjell

Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?
Troms Avsluttet AnnetF
Eldre par på tur

GPS-sporing av demente i eit tidleg stadium av sjukdommen

Prøve ut og tilrettelegge for GPS-sporingsteknologi i kommunane

Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Logo Dementia care mapping

Opp av stolen

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Oppland Avsluttet AnnetF
Norske sedler og mynter

Hva koster demens i Norge?

PostDoc-prosjektet skal belyse bruken av ressurser hos demente personer innenfor helsesektoren og skal komme fram til et estimat på kostnader ved demens.

Rogaland Pågående ForskningF
Illustrasjon av teknologi

Alarmer til personer med demens

Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.
Hordaland Avsluttet AnnetF