Forsiden/Utviklingssentre/Telemark

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

FOU-gruppen Telemark

Foran fra venstre: demenssykepleier Anne-Marie Karlsen, fastlege og kommunal praksiskoordinator Narve Bråten, sykehjemsoverlege Svend Martin Østevik, HR-rådgiver Kjetil Aanonsen Strandi, Fou-leder Marit Skraastad. Bak fra venstre: kommunalsjef Aud Fleten, rådgiver Hanne Karlberg, konsulent Lisbeth Kristensen, rådgiver Heidi Johnsen, systemansvarlig for Gerica Wenche Synøve Larsen, rådgiver Anne Kirsti Hals. Leder for koordinerende enhet Susanne Collier Valle kunne dessverre ikke være med på bilde.

Besøksadresse:

St.Hansåsen sykehjem, Jønnholt Terrasse 30, 3922 Porsgrunn

Postadresse: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark,
Porsgrunn kommune, postboks 128,
3901 Porsgrunn
Mailadresse:

usht@porsgrunn.kommune.no

Kontaktperson:

Marit Skraastad, Fou-leder, marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no 
Heidi Johnsen, prosjektkoordinator, heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

Nettside: https://www.porsgrunn.kommune.no/utviklingssenter


Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Porsgrunn kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark (USHT Telemark). Utviklingssenteret favner alle 18 kommunene i Telemark fylke.

Prosjekter gjennomført i det tidligere Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) som var lokalisert i Eidanger og Utviklingssenter for sykehjem (USH) som var lokalisert på St.Hansåsen sykehjem er overført til prosjektoversikten for det nye senteret.

Våre satsningsområder i 2017 er:

  • Demens
  • Velferdsteknologi
  • Klinisk geriatrisk vurderingskompetanse
  • Pasientsikkerhet og forbedringskompetanse
  • Rehabilitering og hverdagsrehabilitering
  • Lindrende omsorg
  • Pasient, bruker og pårørendeinvolvering