Forsiden»Prosjekter»Lindrende behandling»Terminal pleie

Terminal pleie

Bilde av gule blomster

Omsorg for døende og "Livets siste dager" - nettverk i Østfold

Liverpool Care Pathway (LCP) blir erstattet av en norsk tiltaksplan “Livets siste dager” i 2016, og et nettverk er startet.
Østfold Pågående FAnnet
Bilde av en rose

Palliasjon i hjemmet

Har i et pilotprosjekt utarbeidet en modell for hvordan organisere og samordne tjenestene for palliasjon i hjemmet.
Hordaland Pågående FAnnet
Bilde av gule og lilla blomster

Tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte

Fem kommuner samarbeider om å utvikle et tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte.
Hedmark Pågående FAnnet
Bilder av en pårørende og en ansatt

Pårørendeskole i lindrende omsorg

Pårørendeskole er gjennomført til pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune.
Hedmark Pågående FAnnet
Bilde av to stk som ser på et skjema

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort skjema oppdage det samme som et omfattende skjema for lettere bruk i praksis?
Hedmark Pågående FForskning
Bilde av hender som holdes

Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.
Hedmark Avsluttet FForskning
Bilde av en sti

Nettverk for Liverpool Care Pathway(LCP) i Østfold

En videreføring av LCP-prosjektet om omsorg ved livets slutt
Østfold Avsluttet FAnnet
Tursti med pil

Koordinator for Liverpool Care Pathway

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskni...
Hordaland Avsluttet FAnnet
Trær mot himmel

Omsorg ved livets slutt - en verdig alderdom?

Opplæring og kunnskapsoverføring av omsorg ved livets slutt.  
Buskerud Pågående FAnnet
Bilde av en sti i naturen

Liverpool Care Pathway (LCP) - en tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorg

LCP gir veiledning for pleietiltak, medikamentutdeling, psykisk støtte og ivaretakelse av pårørende.
Vest-Agder Pågående FAnnet