Terminal pleie

Bilde av en sti

Nettverk for Liverpool Care Pathway(LCP) i Østfold

En videreføring av LCP-prosjektet om omsorg ved livets slutt
Østfold Pågående FAnnet
Trær mot himmel

Omsorg ved livets slutt - en verdig alderdom?

Opplæring og kunnskapsoverføring av omsorg ved livets slutt.  
Buskerud Pågående FAnnet
Bilde av en sti i naturen

Liverpool Care Pathway (LCP) - en tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorg

LCP gir veiledning for pleietiltak, medikamentutdeling, psykisk støtte og ivaretakelse av pårørende.
Vest-Agder Pågående FAnnet
To som holder hender

Trygg, lindrende omsorg i hjemmet

Utvikle en modell/rammeverk for trygg, lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune
Hedmark Pågående FForskning
Blomsterbukket i vinduet

Innføring av LCP – kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle sykehjem i Fredrikstad og etablering av interkommunalt nettverk for ressurssykepleierne i Østfold
Østfold Pågående FAnnet
Vinterlandskap

Mátkeloahpa ovddasmoraš/ Omsorg ved livets slutt

Hefte om terminal pleie og omsorg ved livets slutt
Finnmark Avsluttet FAnnet
Blomst stikker opp av en sprekk

Den lille forskjellen

Sette fokus på omgang med og behandling av alvorlig syke brukere med behov for lindrende behandling.
Oslo Avsluttet FAnnet
Stearinlys

Implementering av Liverpool Care Pathway i Vestfold

Benytte LCP tiltaksplan til alle døende pasienter i Vestfold. De skal få samme gode lindrende behandling og omsorg i livets siste fase, uavhengig av d...
Vestfold Avsluttet FAnnet
Eldre mann med hodepine

Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet

Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.
Oppland Avsluttet FForskning
Åpning av Lindrende enhet på Haugtun omsorgssenter

Oppstart av lindrende enhet i sykehjemmet

Etablering av lindrende enhet ved hjelp av en prosjektmodell.
Oppland Avsluttet FAnnet
En ressurs for deg som vil forbedre pleie- og omsorgstjenesten