Forsiden/Prosjekter/Lindrende behandling/Terminal pleie

Terminal pleie

846002754

Palliativ plan, utarbeiding av felles plan for bruk i kommuner i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal

Utvikle og implementere et verktøy for å kvalitetssikre palliative tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom. Planen utarbeides gjennom dialog og forberedende samtaler mellom fastlege eller tilsynslege i samarbeid med sykepleier, pasient og pårørende. I planen samles viktige føringer og man kan dermed unngå misforståelser.

Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
Bilde siv foran et vann

«Her snakkar ingen om døden». Førebuande samtalar i sjukeheim og heimetenester i Tromsø kommune

Heimesjukepleien praktiserer i liten grad førebuande samtalar, medan det på sjukeheim var meir vanleg, men då som oftest sammen med pårørende utan at pasienten var til stades.

Troms Avsluttet AnnetF
Bilde av gule blomster

Omsorg for døende og "Livets siste dager" - nettverk i Østfold

Liverpool Care Pathway (LCP) blir erstattet av en norsk tiltaksplan “Livets siste dager” i 2016, og et nettverk er startet.

Østfold Avsluttet AnnetF
Palliasjon i hjemmet, foto Marit Fonn

Palliasjon i hjemmet

Foto: Marit Fonn

Hvordan styrke hjemmesykepleien til bedre ivaretakelse av mennesker som ønsker å tilbringe siste tiden hjemme, eventuelt å få dø hjemme.

Hordaland Avsluttet ForskningF
Bilde av gule og lilla blomster

Tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte

Fem kommuner samarbeider om å utvikle et tilbud om systematisk oppfølging av etterlatte.

Hedmark Avsluttet AnnetF
Bilder av en pårørende og en ansatt

Pårørendeskole i lindrende omsorg

Pårørendeskole er gjennomført til pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune.

Hedmark Avsluttet AnnetF
Bilde av to stk som ser på et skjema

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort skjema oppdage det samme som et omfattende skjema for lettere bruk i praksis?

Hedmark Pågående ForskningF
Bilde av hender som holdes

Trygg lindrende omsorg i hjemmet

Undersøke opplevelsen av trygghet og livskvalitet til pasienter som mottar lindrende omsorg i hjemmet og deres pårørende.

Hedmark Avsluttet ForskningF
Bilde av en sti

Nettverk for Liverpool Care Pathway(LCP) i Østfold

En videreføring av LCP-prosjektet om omsorg ved livets slutt

Østfold Avsluttet AnnetF
Tursti med pil

Koordinator for Liverpool Care Pathway

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskning og fagutvikling knyttet til LCP.

Hordaland Avsluttet AnnetF