Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Åfjord)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag (Åfjord)

sortrondelag.png

Besøksadresse:

Åfjord helsesenter
Prestgårdshaugen 1
7170 Åfjord

Telefon: 92446405
Facebook: Besøk vår Facebook-side!
Hjemmeside: USHT Sør-Trøndelag
E-post: gunn.steinsheim@afjord.kommune.no

 

Utviklingssenteret i Sør-Trøndelag har fra 2009 opparbeidet et bredt faglig perspektiv som hele tiden har inkludert og jobbet tett med både legetjenesten, sykehjem, dagaktivitetstilbud, hjemmebasert omsorg, tjenester til personer med utviklingshemming og tjenester til personer med demens. Videre er det arbeidet med implementering og spredning i kommunene i fylket.
 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Åfjord ønsker fortsatt å skape engasjement i tjenestene og kommunene i fylket. Et engasjement som bygger på våre verdier og etisk bevissthet med «å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg.
 
USHT i Sør-Trøndelag skal bidra til å sikre kvaliteten i sykehjem og hjemmetjenesten gjennom fag –og tjenesteutvikling, spredning, implementering av ny kunnskap og løsninger ut fra nasjonale, regionale og lokale føringer i Fylket. USHT skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål for ordningen.
 
Satsningsområder:

 • Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»
 • Læringsnettverk legemiddelhåndtering
 • Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
 • Demens
 • ABC- kompetansepakker
 • Velferdsteknologi
 • Tannhelse
 • FosenLab - simuleringsrom ved Fosen Helse IKS
 • REFLEKS - innovasjon og tjenesteprioritering
 • Hverdagsrehabilitering
 • Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk
 • Lindring og omsorg ved livets slutt
 • Frivillige i samarbeid med omsorgstjenesten
 • Mellomleder i kommunal helse- og omsorgstjeneste – en hverdag mellom «barken og veden?» i samarbeid med USHT Nord-Trøndelag