Forsiden/Utviklingssentre/Trøndelag (Verdal)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag (Verdal)

Besøksadresse: Vektergata 7-9, Verdal
Postadresse: Vektergata 7-9, 7653 Verdal
Facebook: Besøk vår Facebook-side!
E-post: utviklingssenter@verdal.kommune.no 
Telefon: 924 55 886 
Kontaktperson: Bjørn Magne Lyngstad, leder. bjorn.lyngstad@verdal.kommune.no

 

Utviklingssenteret i Verdal bistår kommunene i Trøndelag med å lage bedre tjenester for innbyggerne.

Gjennom en tverrfaglig, helhetlig og fleksibel tilnærming understøtter vi utviklingsprosesser som gir framtidsrettede tjenester tilpasset brukerbehov og lokale behov. Vårt team på åtte personer har også støtte av mange flinke fagpersoner og ledere i Verdal kommune og forskningsbistand av Senter for omsorgsforskning.   
 
Vår kompetanse på organisasjons- og tjenesteutvikling inkluderer:
  • Helhetlige pasientforløp
  • Prosessledelse og tjenestedesign
  • Bruker- og pårørendemedvirkning i tjenestene
  • Prosjekt- og teamorganisering
  • Innføringsarbeid og endringsledelse 
  • Velferdsteknologi og annen teknisk støtte
  • Kompetansekartlegging og -utvikling
Vår fagkompetanse inkluderer demensomsorg, seksuell helse og funksjonshemming, paliasjon og lindring, pårørendestøtte for alvorlig syke, kreftomsorg, helserett og sosiale rettigheter, veiledningskompetanse, målrettet miljøarbeid, dokumentasjon og pleie og behandling av ikke-helende sår. 
 
Vi bidrar med erfaringsdeling mellom kommunene og kan være en rådgiver eller deltaker i prosjekter eller andre satsinger i eller på tvers av kommunene. Vi arrangerer ledertreff fire ganger i året som tar for seg aktuelle ledertemaer og er tilgjengelig online.