Forsiden/Utviklingssentre/Troms

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Ansatte Tromsø 1 Ansatte Tromsø 2
Bilde 1 fra v: Kine Nordmo-Stykket, Elisabet Sausjord, Toril Bülow, Kirsti Hagen, May Iren Bendiksen      Bilde 2 fra v: Lisbeth Remlo, Karl Johan Olsen

Besøksadresse: Otium bo- og velferdssenter, Otium 4, 9020 Tromsdalen
Postadresse: USHT Troms, Otium bo- og velferdssenter, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Hjemmeside: www.tromso.kommune.no/usht-troms
Andre nettsider: www.demensdagenene.no
Kontaktperson USHT: Toril Bülow, toril.bulow@tromso.kommune.no
Henvendelser:  usht@tromso.kommune.no
Kontaktperson Tromsø kommune: Trond Brattland trond.brattland@tromso.kommune.no


USHT Troms er utviklingssenter for de 24 kommunene i Troms fylke. Tromsø er vertskommune. Utviklingssenteret skal knyttes til Fag- og utviklingsavdelingen i Tromsø kommune når denne etableres.

Viktige satsingsområder for USHT Troms i 2019 er demens, dokumentasjon av helsehjelp, tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse, kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre, hverdagsrehabilitering, nettverksbygging, ABC–opplæring, velferdsteknologi, etikk, pasient- og pårørendeinvolvering, og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. USHT Troms har kunnskap om og erfaring med ulike læringsmodeller som læringsnettverk, ABC-studiemodell, prosjektarbeid og nettstøttet opplæring.

USHT Troms gir ut tidsskriftet Fagnytt i Nord i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord fire ganger i året. Fagnytt i Nord publiseres blant annet under Aktuelle saker her på utviklingssenter.no. 

Nettverk og fagarrangement i regi av USHT Troms 2019:

Se kalender øverst til høyre på denne siden. 

Samarbeidsparter:

USHT Troms samarbeider med Senter for omsorgsforskning Nord, Fylkesmannen i Troms, KS Nord-Norge, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Nord-Norge og de fire regionrådene i fylket.

Informasjon om ansatte:

Ansatt Funksjon E-post Kan kontaktes om
Toril Bülow Leder USHT Troms Toril.bulow@tromso.kommune.no

Prosjektarbeid
Rehabilitering Pasientsikkerhet
Legemiddelbruk

Lisbeth Remlo Fagsykepleier lisbeth.remlo@tromso.kommune.no Faglig utnyttelse av «Profil». (dokumentasjonsprosessen)
May Iren Bendiksen Fagsykepleier May.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Rehabilitering
Velferdsteknologi
Prosjektarbeid

Karl Johan Olsen

Prosjektleder DokHelse Troms

Karl.olsen@dyroy.kommune.no Faglig utnyttelse av «Profil». (dokumentasjonsprosessen)
Kine Nordmo-Stykket Prosjektleder Både i hode og sekk  kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no Tidlig innsats
Geriatri
Pasientsikkerhet