Forsiden/Utviklingssentre/Troms

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Hamna Tromsø

Besøks- og postadresse: Kroken sykehjem
Jadeveien 69
9022 Krokelvdalen
Hjemmeside: www.tromso.kommune.no/usht-troms
Andre nettsider: www.demensdagenene.no
Kontaktperson USHT: Toril Bülow, toril.bulow@tromso.kommune.no
Henvendelser:  usht@tromso.kommune.no
Kontaktperson Tromsø kommune: Trond Brattland trond.brattland@tromso.kommune.no


.USHT Troms er utviklingssenter for de 24 kommunene i Troms fylke. Tromsø er vertskommune Utviklingssenteret skal tilknyttes til Fag- og utviklingsavdelingen i Tromsø kommune når denne etableres i 2018. 

De viktigste satsingsområder for USHT Troms i 2018 er demens, dokumentasjon av helsehjelp, tidlig innsats og systematisk klinisk observasjonskompetanse, riktig legemiddelbruk, hverdags-mestring/rehabilitering, nettverksbygging, ABC–opplæring, palliasjon, helhetlige pasientforløp, velferdsteknologi, etikk, pasient- og pårørendeinvolvering, og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming.

USHT Troms har kunnskap om og erfaring med ulike læringsmodeller som læringsnettverk, ABC-studiemodell, prosjektarbeid og nettstøttet opplæring. Hvert år lyser vi ut prosjektmidlene Frie midler til kommune i Troms. Hensikten med disse midlene er å gi opplæring i praktisk prosjektarbeid, samt at kommunene selv definerer utfordringer og tar initiativ til forbedringsarbeid i egen kommune. USHT Troms gir ut tidsskriftet Fagnytt i Nord i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord fire ganger i året. 

 

Ansatte Tromsø 1 Ansatte Tromsø 2
Bilde 1 fra v: Kine Nordmo-Stykket, Elisabet Sausjord, Toril Bülow, Kirsti Hagen, May Iren Bendiksen      Bilde 2 fra v: Lisbeth Remlo, Karl Johan Olsen


Nettverk og fagarrangement i regi av USHT Troms 2018:

 • Nettverkssamling Både i hode og sekk 18. januar
 • Prosjektnettverk – Frie midler, 30. januar, 18. oktober og 1. november
 • Vinterlyskonferansen 14. februar
 • Info møte om «Mitt livs ABC» 15. februar
 • ABC psykisk helse 22. februar
 • Velferdsteknologiens ABC:  Nord Troms 20. februar og 24. mai
 • Velferdsteknologiens ABC Midt Troms 13. februar og 29. mai
 • Velferdsteknologiens ABC Tromsø 6. mars og 5. juni
 • Vårkonferansen 15. mars
 • Dokumentasjon av helsehjelp – hva skjer i Norge? Konferanse 23. og 24. april
 • Nettverkssamling demenskontakter/koordinatorer i Troms 6. og 7. juni
 • Demensdagene i Tromsø 19. – 21. september
 • Mitt livs ABC 1. fagdag høsten 2018
 • Rehabiliteringskompetanse i Troms, oppstart høsten 2018
 • Fagnettverk for instruktører, systematisk klinisk observasjon og tidlig innsats oppstart høsten 2018
   

Samarbeidsparter:

USHT Troms samarbeider med Senter for omsorgsforskning Nord, Fylkesmannen i Troms, KS Nord-Norge, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Nord-Norge og de fire regionrådene i fylket.
 

Informasjon om ansatte:

Ansatt Funksjon E-post Kan kontaktes om
Toril Bülow Leder USHT Troms Toril.bulow@tromso.kommune.no Prosjektarbeid, rehabilitering, legemiddelbruk
Elisabet Sausjord Fagsykepleier Elisabet.sausjord@tromso.kommune.no ABC-opplæring, Palliasjon, Demens, Tidlig innsats, Velferdsteknologiens-ABC, Hjemmetjenester
Kirsti Hagen Fagsykepleier Kirsti.hagen@tromso.kommune.no ABC-opplæring, Palliasjon, Demens/VIPS, Etikk, Ernæring, Sykehjem
May Iren Bendiksen Fagsykepleier May.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Rehabilitering
Velferdsteknologi
Prosjektarbeid
Pasientsikkerhet
Nettbasert læring
Ernæring -
Personer med funksjonshemming/ utviklingshemming

Karl Johan Olsen

Prosjektleder DokHelse Troms

Karl.olsen@dyroy.kommune.no Faglig utnyttelse av «Profil». (dokumentasjonsprosessen).
Kine Nordmo-Stykket Prosjektleder Både i hode og sekk  kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no Tidlig innsats, Geriatri, pasientsikkerhet 
Lisbeth Remlo Veileder prosjekt DokHelse Troms Lisbeth.Remlo@tromso.kommune.no Faglig utnyttelse av «Profil». (dokumentasjonsprosessen).