Forsiden»Utviklingssentre»Troms

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms

Hamna Tromsø

Besøksadresse: Kroken sykehjem
Jadeveien 69
9022 Krokelvdalen
Hjemmeside: www.tromso.kommune.no/usht-troms

Kontaktperson:
Henvendelser:

Toril Bülow, toril.bulow@tromso.kommune.no
usht@tromso.kommune.no

.
Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Tromsø kommune er vertskommune for USHT Troms. Vi er tilknyttet Fag- og utviklingsavdelingen i kommunen og samarbeider med de 24 kommunene i Troms fylke.

De viktigste satsingsområder for USHT Troms er demens, dokumentasjon av helsehjelp, systematisk klinisk observasjon og tidlig innsats i akutte og subakutte situasjoner, riktig legemiddelbruk, hverdags-mestring/rehabilitering, nettverksbygging, ABC–opplæring, lindrende behandling og velferdsteknologi.  

Hvert år utlyses prosjektmidlene Frie midler til kommunene i Troms fylke, det gjennomføres prosjektkurs og vi arrangerer Vinterlyskonferansen og Vårkonferansen. USHT Troms gir ut tidsskriftet Fagnytt i Nord i samarbeid med Senter for omsorgsforskning Nord fire ganger i året.

USHT Troms har kunnskap om og erfaring med ulike læringsmodeller som læringsnettverk, ABC-studiemodell, prosjektarbeid og nettstøttet opplæring. USHT Troms har hatt fokus på implementering og læring i praksis, da med særlig oppmerksomhet på faglig ledelse. USHT vil bidra til å utvikle lærende miljøer i sykehjem og hjemmetjenester der man etablerer sterke læringskulturer som har fokus på læring og kunnskapsutvikling kontinuerlig, som integrert i etablert praksis på arbeidsplassene.

Ansatte Tromsø 1 Ansatte Tromsø 2
Bilde 1 fra v: Kine Nordmo-Stykket, Elisabet Sausjord, Toril Bülow, Kirsti Hagen, May Iren Bendiksen      Bilde 2 fra v: Lisbeth Remlo, Karl Johan Olsen