Forsiden»Prosjekter»Demens»Trygghet og sikkerhet
Pleier med en pasient

Trygghet for personer med demens i blandet sykehjemsgruppe

Få innarbeidet nye og forbedrede rutiner i avdelingen slik at pasienter får en tryggere hverdag.

Finansiering

  • USH Finnmark
  • Stiftelsen Betania, Alta

Bakgrunn for prosjektet

Sykehjemmet vårt består av en avdeling med 14 pasienter. Her er både demente og somatiske pasienter, samt noe psykiatri, da vi tidligere var en psykiatrisk institusjon. Vi ser at det er en utfordring å skape trygge omgivelser for personer med demens i en slik avdeling.

Hensikt og mål

For at pasienter med demens skal ha tryggere hverdag må vi innarbeide nye og forbedrede rutiner i avdelingen og gjøre nødvendige justeringer i det fysiske miljøet.

Tiltak

Vi har sett på tiltak som kan gjøres i forbindelse med måltider, det å ha personale tilgjengelig i fellesareal så mye som mulig, individuell tilrettelegging, gode planer / dokumentasjon og tilrettelegging av fysisk miljø.

  • Se flere prosjekter innen

Forekomst av demens

  • 65-69 år: 1 prosent
  • 80-84 år: 18 prosent
  • 90 år og eldre: ca. 40 prosent
  • antas at ca.70 000 personer over 65 år er rammet i Norge
  • bare 1000-1500 personer under 65 år
  • forventet antall i 2050: 160 000 personer.
Kilde: Helsedirektoratet, Folkehelseinstitutt

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark, Sykehjemssamarbeidet i Alta

Prosjektleder: Solfrid Lund

Status: Avsluttet

Periode: 2010-2011