Forsiden/Prosjekter/Demens/Trygghet og sikkerhet
Pleier med en pasient

Trygghet for personer med demens i blandet sykehjemsgruppe

Få innarbeidet nye og forbedrede rutiner i avdelingen slik at pasienter får en tryggere hverdag.

Om prosjektet

Prosjektleder: Solfrid Lund

Status: Avsluttet

Periode: 2010-2011

Finansiering

  • USH Finnmark
  • Stiftelsen Betania, Alta

Bakgrunn for prosjektet

Sykehjemmet vårt består av en avdeling med 14 pasienter. Her er både demente og somatiske pasienter, samt noe psykiatri, da vi tidligere var en psykiatrisk institusjon. Vi ser at det er en utfordring å skape trygge omgivelser for personer med demens i en slik avdeling.

Hensikt og mål

For at pasienter med demens skal ha tryggere hverdag må vi innarbeide nye og forbedrede rutiner i avdelingen og gjøre nødvendige justeringer i det fysiske miljøet.

Tiltak

Vi har sett på tiltak som kan gjøres i forbindelse med måltider, det å ha personale tilgjengelig i fellesareal så mye som mulig, individuell tilrettelegging, gode planer / dokumentasjon og tilrettelegging av fysisk miljø.

Tips en venn Skriv ut