Forsiden/Prosjekter/Demens/Trygghet og sikkerhet
Mann med pilleboks. Illustrasjonsfoto

Demensfyrtårn

Prosjektet skal bidra til å sikre gode rutiner for hjemmetjenesten ved oppfølging av hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på legemiddelbehandling og håndtering

Telemark Avsluttet AnnetF
Pleier med en pasient

Trygghet for personer med demens i blandet sykehjemsgruppe

Få innarbeidet nye og forbedrede rutiner i avdelingen slik at pasienter får en tryggere hverdag.

Finnmark Avsluttet AnnetF