Senter for fagutvikling og forskning, USHT Oslo

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo

SFF/USHT ansatte juni 2017 smal

Om prosjektet

 

Om oss
Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til å sikre kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

Senteret leverer kompetanse- og utviklingstilbud til helse- og omsorgspersonell i bydeler, sykehjem og helsehus. Det arrangeres blant annet kurs på basis- og fordypningsnivå, fag- og læringsnettverk, prosedyretrening, simulering og veiledning. Vi er involvert i mange ulike prosjekter, satsninger og oppdrag. 

Senterets tilbud skal være praksisnære og brukerstyrte. Det er nært samarbeid med tjenestene i kommunen, spesialisthelsetjenesten og forsknings- og undervisningsmiljøer.

Senteret er organisert i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og er lokalisert på Aker helsearena. Seksjonssjef er Ellen Andersen: ellen.andersen@sye.oslo.kommune.no.

Vi har et bredt og allsidig fagmiljø, som stadig er i utvikling, ut fra hvilke oppgaver senteret til enhver tid har. Våre primære innsatsområder er:

 • Demens
 • Psykisk helse
 • Ernæring
 • Pasientsikkerhet
 • Pasientforløp 
 • Velferdsteknologi og Almas hus
 • Samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner
 • Forskning

Følgende personer kan du kontakte vedrørende de ulike innsatsområdene:

Lene Dieserud, fagkonsulent, fagkoordinator demens: lene.dieserudertner@sye.oslo.kommune.no

Annika B. Diesen, spesialkonsulent og psykiatrisk sykepleier, fagkoordinator psykisk helse: annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no

Evy Szazs Nergård, klinisk ernæringsfysiolog, fagkoordinator ernæring: evyszsz.nergard@sye.oslo.kommune.no

Torunn Wibe, fagkonsulent og sykepleier PhD, fagkoordinator pasientsikkerhet og forskning: torunn.wibe@sye.oslo.kommune.no

Karla Robles Larsen, fagkonsulent og sykepleier, fagkoordinator pasientforløp: karlarobles.larsen@sye.oslo.kommune.no

Sigrid Aketun, fagkonsulent og ergoterapeut, fagkoordinator velferdsteknologi og Almas hus: sigrid.aketun@sye.oslo.kommune.no

Anne Kittelsen, avdelingsleder enhet 1 og sykepleier, kontaktperson vedrørende samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner: anne.kittelsen@sye.oslo.kommune.no

Det er også en farmasøyt ansatt ved senteret, Julie Wendelbo: julie.wendelbo.aanensen.sye.oslo.kommune.no

For en liste over alle ansatte ved senteret, last ned en oversikt her: Kontaktinformasjon ansatte USHT Oslo - februar 2018

Nettverk og fagarrangementer 2018

 • ZEVS: nettverk for fagutviklingssykepleiere eller ansatte med tilsvarende arbeidsoppgaver i Sykehjemsetaten
 • Kompetanseforum: nettverk for fagutviklingssykepleiere eller ansatte med tilsvarende rolle/funksjon i bydeler og private leverandører
 • Almakontakt nettverk
 • ABC-kontakter nettverk
 • Demenskoordinator nettverk
 • Lindrende behandling nettverk
 • Læringsnettverk Pasientsikkerhet
 • Læringsnettverk i Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune
 • Læringsnettverk Implementering av rutine hjemmeboende med kognitiv svikt som motsetter seg helsehjelp
 • ABC opplæring: Oppstart- og fagseminarer
 • Erfaringskonferanse for ledere og fagansvarlige i kommunale og private hjemmetjenester, helsehus og langtidshjem
 • Forskningsdagen 2018
 • Demens i Oslo - åpen dag om demens

Samarbeidspartnere
Senteret samarbeider blant annet med:

 • Senter for omsorgsforskning, region Øst (NTNU Gjøvik)
 • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester - region Øst
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Byråd for eldre, helse og arbeid
 • Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kommunenes sentralforbund
 • Adring og Helse
 • SimOslo
 • OsloMet
 • UiO

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet, høyskoler, frivillige- og brukerorganisasjoner og andre virksomheter.

USHT Oslo har redaktøransvar for nettsiden www.utviklingssenter.no

Tips en venn Skriv ut